„Život s handicapem předpokládá obrovské úsilí nezbytné ke každodennímu překonávání nejrůznějších překážek. Tou nejbolestnější je určitě lidská lhostejnost, nedostatek empatie a pochopení. Pevně doufám, že naše společnost učinila v tomto ohledu velký krok kupředu a že takovéto bolesti jste již natrvalo uchráněni. Jsou tu však další překážky, které s sebou život na vozíku přináší. O to obdivuhodnější je vaše rozhodnutí nevzdat se možnosti aktivně sportovat. Pravidelně zažívat opravdovou fyzickou bolest a zároveň uspokojení z krásného pocitu vítězství nad nepřízní osudu. Ani nevíte jak moc vám všem fandím,“ řekla Jana Pernicová v úvodu turnaje. Součástí oficiálního zahájení byla také vzpomínka na člena domácího týmu NEZLOMENI Marka Péře, který v září podlehl v raném věku zákeřné nemoci.

Podle ředitele Františka Habětínka je smyslem takových akcí pro postižené sportovce zapomenout na komplikace, jimž jsou každý den vystavováni. „Sportovní klání se odvíjí v duchu přátelství a zdravé rivality mezi hráči. Vítězem je v podstatě každý z účastníků,“ dodává. Za úspěchem sportovní události stojí též řada sponzorů a v neposlední řadě žáci Základní školy Staňkova, kteří hráčům podávali míčky.

„Jsem nesmírně ráda, že handicapovaní sportovci mají kolem sebe lidi, kteří jsou jim oporou – své rodiny, přátele, ale také členy sportovních klubů zdravotně postižených, kteří věnují této činnosti většinu svého volného času. Vytváří tak další ´rodiny´, které poskytují pevné zázemí pro sportovní, ale i osobnostní rozvoj každého z těchto sportovců. Převzít osobní záštitu nad tímto turnajem bylo pro mne samozřejmostí,“ uvedla na závěr Jana Pernicová.