Dosluhující servery řada firem ke své škodě neřeší
Podnikové aplikace, strategická firemní data, ale dokonce i ERP systémy a účetnictví jsou více než v 65 % případů firem v přímém ohrožení. Firmy, které svá data provozují na vlastních serverech, nestíhají totiž obnovovat hardware a dostatečně zálohovat nejen data, ale i přívod energií. Vyplývá to posledního průzkumu agentury AdLab, která se zaměřila na sektor SME a jejich serverovou infrastrukturu. Část z podnikatelů zároveň uvedla, že se obávají jakkoliv zasahovat do zatím stabilního a funkčního softwarového řešení. Zastarávající servery, často provozované bez zálohovaného přívodu energií nebo internetového připojení, se tak stávají pro ně časovanou bombou.

Silnější uteče
Vzhledem k náročnosti a komplexnosti zálohování, tedy nejen mít bezpečně odzálohovaná data, ale i datovou konektivitu a několikastupňové řízení elektrické energie, se jako nejbezpečnější jeví spíše umístit své servery do datového centra, zkrátka službu outsourcovat. Tady ovšem narážíme v praxi na dva problémy. Firmy prý často rozhodnutí o výměně hardwaru odkládají z důvodu předpokládané finanční náročnosti (86 %), ale i obav ze ztrát z prostojů při převádění dat na nové servery (46 %), ať už fyzické či virtuální. Právě výpadek serverů a nutné přesouvání aplikací a dat je u téměř poloviny firem hlavním důvodem, proč odmítají jakkoliv obnovit hardware, na kterém přitom provozují své vlastní podnikání.

Výpadek serverů vs. jejich ztráta  
Zkušenosti jednatelů společností sítí přitom ukazují, že výpadkovost serverů je nejčastější příčinou ztráty nejen firemních dat a zakázek, ale způsobují i související prostoje. Přesto řada z nich řeší výměnu serverů, až když přestane infrastruktura správně pracovat. Výpadek a ztráta dat však mnohonásobě převyšuje náklady, které by firmy zaplatily, pokud by servery vyměnily včas.   

Přesunutí dat bez ztráty sekundy?
Převažujícím trendem je provozovat tzv. virtuální servery. Ty jsou nezávislé na fyzickém zařízení, a jednou z jejich mnoha výhod je právě to, že je lze přesunout takřka bez jakéhokoliv výpadku. Samozřejmě provoz virtuálních serverů na vlastním hardwarovém zařízení může být náročný nejen na správu a údržbu, a to jak časově, tak i finančně. Je náročný i zajištění dostatečné datové konektivity a především – zabezpečení před internetovými útoky zvenčí. Určitou pomocí může být např. UPS pro serverová zařízení od Eatonu, která dokáže zjistit, že některý z fyzických serverů, na němž je provozován virtuální server, má vadné napájení (nebo mu kolísá napětí) a dostatečně v předstihu přesune tu část virtuálního serveru na jiné zařízení. Je to jedna z mála UPS (zdroj záložního napájení), které dokáže plně odzálohovat virtuální server.

Outsourcing je bez starostí
Poměrně hojně využívanou variantou je outsourcing serverů. Společnosti k tomu vede především náročná vlastní správa serverů, jejich zálohování energií, zálohování dat, ochrana před výpadky konektivity i před živelnými pohromami. V tomto případě je pro něj nejvýhodnější, a to i vzhledem k celkovým nákladům, využít služby dobrého datacentra, které je těchto problémů zbaví. Jednou z variant, které datacentra nabízejí, je pronájem serveru, který ve finále vyjde výhodněji, už jen proto, že datacentrum výměnu hardware zákazníkovi každých několik let nepřeúčtovává, ale je rozpuštěn v nízkém nájmu.  
Pro tyto společnosti tak v případě datacenter existuje řešení buď umístit jejich vlastní servery do prostředí datacentra, pronajmout si servery datacentra nebo využít služby virtuálních dedikovaných serverů.

„Můj první server jsem takto bez jakýchkoliv problémů provozoval 3 roky k mé naprosté spokojenosti. Po této době byl server jako hardware morálně již zastarávající, a tak jsem rozhodl k pořízení nového. Od pana Dvořáka jsem dostal výbornou nabídku, navíc mi i podrobně popsal několik možností nastavení virtuálních serverů, takže jsem vůbec neuvažoval o změně poskytovatele serverhostingu. Nový server byl během krátké doby připraven a spuštěn,“ uvedl Pavel Mudra ze společnosti MUDRADATA, který provozuje své servery ve známém pražském datacentru Coolhousing.

Ztráty dat po výpadcích dosluhujících serverů, ale také související vstupní náklady na pořízení nové infrastruktury tak mohou být tak i pro firmy dostatečným důvodem pro cenově přijatelný pronájem místa v datacentru.