Projekt finančně podpořili Svazek obcí v regionu Krušných hor a Lokaler Aktionsplan Olbernhau. S organizací pomáhal Partnerský spolek Litvínov a Městská knihovna Litvínov, která sklidila u německých hostů velký úspěch. „Těší mě, že knihovna mohla poskytnout příjemné zázemí tomuto mezinárodnímu projektu a ukázat pozitivní stránku Litvínova,“ dodává ředitelka knihovny Marcela Güttnerová.

Čeští účastníci sousedům z Německa ukázali třeba strom ve stromě v zámeckém parku, zimní stadion, Osadu a samozřejmě i historické památky jako kostel a starou radnici. Společně se podívali na výstavu „Osudy v česko-německém pohraničí“ ve Schole Humanitas, která vznikla na základě rozhovorů studentů s pamětníky.

Ať už mladí, nebo staří, Češi, nebo Němci, do řešení úkolů při prohlídkách se zapojili všichni stejně zapáleně

„Bylo jedno, jakým jazykem kdo mluvil, rozuměli jsme si moc dobře,“ řekla německá účastnice Christine Neubert. Organizátoři už plánují, co dál. „Podklady k interaktivním prohlídkám poskytneme našim partnerům i veřejnosti, aby je mohli při návštěvách partnerského města využít,“ vysvětluje Barbora Nechanická z Česko-německého fóra mládeže.

Česko-německé fórum mládeže vzniklo r. 2001

Tvoří ho 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16-26 let, kteří se snaží o zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce. Za tímto účelem připravují v pěti pracovních skupinách projekty, které si sami vymyslí. Zastřešujícím tématem šestého funkčního období 2011/2012 je společenská soudržnost.