Historické kořeny hradu sahají až do 13. století, do období vlády Přemysla Otakara II., který je v podstatě strůjcem tohoto monumentálního díla. Po několika dlouhých letech přijal Špilberk roli určitého rezidenčního hradu, která přetrvávala až do nadvlády Lucemburků.

Po příchodu Zikmunda se z hradu stává spíše obytná pevnost, která se začíná prolínat i s účelem pověstné věznice. V jeho útrobách byli svého času vězněni významní vojenští hodnostáři, mezi něž patřil například generál Bonneval. V 18. století se z pevnosti stává i politické vězení, ve kterém setrvával slavný Jean-Baptiste Drouet. V období přelomu 17. a 18. stolení prošel hrad určitými přestavbami, které byly zachovány doposud.

Svoji vojenskou funkci ztratil Špilberk v roce 1959 a od té doby tyto prostory okupuje Muzeum města Brna.

Vzhledem k tomu, že prázdninové období je kromě všemožných radovánek také časem poznávání a návštěv nejrůznějších pamětihodností, připravil si hrad velice osobitou prohlídkovou trasu s výkladem.

Během tohoto putování po hradě budete zavedeni do nově zrekonstruovaných míst, která jsou prokládána dobovými a historickými fotografiemi před modernizací. Půjde tedy především o jižní křídlo. Naskytne se vám také pohled do historicky nejstaršího sklepení, do honosného renesančního salonku nebo do salonku prince Evžena Savojského. Spatříte tak věci nové, ale i ty, které jsou běžně nedostupné.

Během odkrývání tajuplných míst Špilberku bude potěšeno nejenom vaše oko, ale také ucho, protože součástí této prohlídkové trasy bude historický a obsahově zajímavý výklad.

Termíny prohlídek:

  • 21. 7., 25. 7., 28. 7.
  • 7. 8., 10. 8., 11. 8., 15. 8., 25. 8., 31. 8.
  • 10. 9., 13. 9., 17. 9., 28. 9.

Poznejte nepoznané a vydejte se na příjemnou rodinou prohlídku na Hrad Špilberk.