Plakát revitalizace Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě, Zdroj: MěÚ Havlíčkův BrodPráce na revitalizaci středu města zahájila dodavatelská firma v létě 2009 opravou Dolní ulice. Na jaře 2010 pak začala rekonstrukce samotného náměstí a v listopadu byla po jeho obvodu a okolo Morového sloupu vysázena nová zeleň.

Letos náměstí doplnily prvky městského mobiliáře. Na středové ploše se objevila i letní scéna, na které již nyní probíhají kulturní akce. Dalším výrazným prvkem doplňujícím centrum města je kiosek pro letní občerstvení, který bude v nejbližší době zprovozněn.

"Celé náměstí vzniklo podle návrhu předního českého architekta Aleše Buriana. Celkové náklady na revitalizaci středu města se vyšplhaly téměř k 82 mil. Kč. Město na realizaci projektu získalo dotaci ve výši 40 mil. Kč z fondu Evropské unie prostřednictvím ROP NUTS II Jihovýchod," uvedla Alena Doležalová, tisková mluvčí Městského úřadu města Havlíčkův Brod.

Slavnostní otevření středu města havlíčkobrodská radnice připravuje na 24. června 2011, kdy bude po celý den probíhat doprovodný program.