Tématem prověřovacího cvičení (tzn. takového, kdy zasahující jednotky neznají dopředu termín a námět cvičení a tudíž ani z nich vyplývající úkoly a způsob vedení zásahu) byla likvidace požáru v prvním nadzemním podlaží oddělení následné péče táborské nemocnice a s tím související záchrana a evakuace osob.

K údajnému požáru došlo po zkratu elektrické instalace ve skladu obvazového materiálu, zakouřená byla celá přilehlá chodba. Nemocniční personál dle platných požárních poplachových směrnic požár ohlásil na nemocniční recepci a na Operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje. Zároveň zahájil evakuaci osob z oddělení.

Úkolem zasahujících hasičů bylo po provedení prvotního průzkumu, jež se týkal určení ohniska požáru a zjištění počtu osob nacházejících se na oddělení, zajištění rychlé evakuace a zdolání požáru. Hasiči v dýchací technice evakuovali po schodišti na nosítkách celkem 26 imobilních pacientů z druhého nadzemního podlaží ven před budovu. Tam si je do své péče převzali zdravotníci, kteří pacienty po roztřídění umisťovali na pojízdných nosítkách na ostatní oddělení Nemocnice Tábor.

Pro likvidaci požáru byl nasazen jeden útočný proud. K odvětrání oddělení byla použita přetlaková ventilace.

Cvičení se zúčastnili profesionální hasiči ze stanice Tábor, jednotka SDH obce Tábor, Policie ČR, ZZS a pracovníci Nemocnice Tábor.

Cvičení splnilo stanovený cíl. Evakuace pacientů a likvidace požáru proběhla plynule a zcela bez problémů. Od počátku evakuace do vynesení posledního evakuovaného uběhlo pouhých 25 minut.