Jak upozornil tiskový mluvčí HZS Moravskoslezského kraje por. Mgr. Petr Kůdela, fyzická osoba tak může dostat pokutu až 25 tisíc korun, podnikatelé a firmy až 250 tisíc korun, navíc u pozdě hlášených požárů v areálech objektů se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím až půl milionu korun. Letos již například jedna firma z Moravskoslezského kraje dostala pokutu 10 tisíc korun, u občanů se tyto pokuty „zatím“ pohybují spíše ve stokorunách.

Poslední z případů neohlášených požárů v Moravskoslezském kraji

Poslední z těchto pozdě oznámených požárů se stal v rodinném domku ve Fulneku, v místní části Děrné (okres Nový Jičín), někdy mezi sobotou 12.2.2011 (cca od 16:00 hodin) a nedělí 13.3.2011 (cca do 03:00 hodin). Požár u kotle na tuhá paliva – zejména byla poničena elektroinstalace a příslušenství - objevil uživatel domku již uhašený v neděli odpoledne, když se chystal zatopit v kotli. Celková škoda, předběžně odhadnutá správcem majetku majitele domu, činila 25 tisíc korun.

Uživatel ale vůbec nenahlásil tento požár na příslušný HZS kraje (v našem případě HZS Moravskoslezského kraje), jak je stanoveno v §17, odst.1, písm. h) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny povinnosti fyzických osob: „…oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.“

Tento uživatel sice nahlásil požár správci majetku majitele objektu, ale nikoliv již hasičskému záchrannému sboru. Požár byl HZS MSK ohlášen až správcem domu ve středu 23.3.2011. Proto byla uživateli uložena bloková pokuta podle §78, odst.1, písm. t). S ohledem na rodinnou situaci uživatele rodinného domku „pouze“ ve výši 500 korun.

Zákon stanoví povinnost požár bez odkladu nahlásit příslušnému HZS

"Ze zákona o požární ochraně vyplývá povinnost ohlásit požár bez odkladu územně příslušnému HZS, který se stal při činnostech občanem vykonávaných nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá. Nestačí volat až v případě, kdy postižený občan potřebuje potvrzení např. pro pojišťovnu. V takovém případě má možnost HZS kraje uložit peněžní sankci. Nehledě na to, že zjistit příčinu požáru po takové době je buď značně obtížné, nebo až nemožné," uzavřel mluvčí hasičů Moravskoslezského kraje.

V „našem“ případě (Fulnek-Děrné) požár uhasl sám. V této chvíli je věc v šetření u Policie ČR, není vyloučeno podezření z cizího zavinění.