„V dalších letech bychom se rádi zaměřili na posílení badatelské a vědecké činnosti, to je moje priorita. Aby se tento cíl povedlo naplnit, uděláme speciální motivační opatření,“ sdělil Nykodým, jenž by se chtěl do budoucna soustředit hlavně na podporu mladých vědeckých pracovníků. Fakulta usiluje rovněž o získání vlastního nezastřešeného prostoru pro výuku atletiky a dalších sportů, dosud si sportoviště pouze pronajímá na různých místech Brna.

Fakulta sportovních studií existuje od roku 2002, 47letý Nykodým na ní působí od počátku, kdy vznikla sloučením katedry tělesné výchovy pedagogické fakulty a celouniverzitním pracovištěm, které mělo na starost sportovní aktivity studentů.

Za dobu Nykodýmova vedení fakulty se povedlo zřídit např. nový studijní směr Rozhodčích kolektivních sportů, který se větví na část věnovanou lednímu hokeji a část věnovanou fotbalu. Fakultní vědecké projekty se orientují mimo jiné na zkoumání pohybové aktivity a fyzického stavu obyvatel, s tím související rostoucí počet obézních lidí a častější výskyt metabolického syndromu, či výzkum chůze.