Nejčastějším důvodem neúčasti ve volbách je znechucení nad chováním politiků.

Dotazování proběhlo ve dnech 4.6. – 9.6.2010 (tedy týden po skončení voleb do PSP ČR) na reprezentativním vzorku 952 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Nejsilnějším motivem k účasti ve volbách je příležitost vyjádřit svůj názor, tvrdí to devět z deseti (88,9 %) Čechů, kteří využili své právo volit v posledních volbách do PSP ČR. Silnými podněty k účasti ve volbách jsou také přesvědčení, že se jedná o občanskou povinnost (82,8 %), a potřeba podpořit preferovanou politickou stranu (78,9 %). Kvůli podpoře konkrétního kandidáta se voleb zúčastnilo 37,3 % voličů – tento údaj je možné vnímat v souvislosti s celkovým počtem cca 3,9 mil. přidělených preferenčních hlasů.

Motiv vyjádřit ve volbách svůj názor je uváděn zejména voliči KSČM a KDU-ČSL. Voliči KSČM také nejčastěji volili proto, že je to jejich občanská povinnost a příležitost vyjádřit podporu své oblíbené straně. Možnost podpořit svého kandidáta je nejčastějším motivem účasti ve volbách pro voliče KDU-ČSL, SPO Zemanovců a Věcí veřejných.

Téměř polovina účastníků voleb (47,4 %) svou účastí vyjádřila podporu zásadním změnám na české politické scéně. Určité změny, ale v zásadě zachování dosavadního politického kursu, přišlo podpořit 36,2 % voličů. Pouze necelá desetina (9,4 %) svou účastí podpořila úplné zachování dosavadního směřování a 3,8 % si přeje návrat politického systému zpřed roku 1989.

Podporu zásadním změnám prostřednictvím účasti ve volbách deklarovali zejména voliči SPO Zemanovců a Věcí veřejných. Určité změny, ale v podstatě zachování dosavadního směřování, ve volbách podpořili hlavně voliči KDU-ČSL. Podpora zachování dosavadního kursu v České politice je nejčastější u voličů ODS. Pro návrat k socializmu se vyslovují výlučně voliči KSČM.

U nevoličů je nejsilnějším důvodem neúčasti ve volbách znechucení z chování politiků (81,6 %). Mnozí se domnívají, že svým hlasem nic neovlivní (69,2 %). Nezájem o politiku deklaruje 69,3 % nevoličů a 60,9 % lidí mezi důvody, proč své volební právo nevyužili, uvádí fakt, že si z nabídky kandidujících stran nedokázali vybrat.