„Jde o podobné zařízení, jaké šoféři znají z dálnic. Návštěvníkům umožní nalézt vhodnější cestu, místní se budou moci z uvedených dojezdových časů dozvědět, zda není po trase nějaký problém, takže se případně budou moci vydat k cíli jinudy,“ sdělil radní Josef Novák, do jehož kompetencí patří doprava.

Informačních tabulí je osm. Čtyři dvouřádkové na příjezdových cestách, informující o dojezdových časech, čtyři třířádkové blíže k centru města, které řidičům nabízí i dvě alternativní trasy.

„Například na ulici Sokolská se dozví dojezdový čas na Příluky přes třídu 2. května, nebo přes třídu Tomáše Bati. Informace jim pomůže v rozhodování, kterou trasou se vydat,“ nepochybuje Josef Novák.

Informace pro tabule zajišťuje 21 detektorů, které jsou rozmístěné u hlavních tahů. Dokáží mimo jiné měřit čas průjezdu aut mezi jednotlivými body, z těchto údajů je možné vypočítávat dojezdové časy a navrhovat alternativní trasy.

V rámci regionu jsou zlínské elektronické informační tabule novinkou. Jejich pořízení a instalace vyšly zlínskou radnici na pět milionů korun, podstatnou část nákladů ale pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Máme v plánu ještě systém rozšířit, aby řidičům poskytoval více informací. Například o kolonách či dopravních nehodách,“ prohlásil Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb magistrátu.

 

  • Březnická (ukážou dojezdový čas do Otrokovic nebo Příluk)

  • Sokolská (ukážou dojezdový čas do Příluk přes třídu 2. května nebo přes třídu Tomáše Bati)

  • Makro (ukážou dojezdový čas na Jižní Svahy a do centra Zlína)

  • Karolíny Světlé (ukážou dojezdový čas na Jižní Svahy centrem Zlína nebo přes ulici Nábřeží)

  • K Pasekám (ukážou dojezdový čas do Otrokovic centrem Zlína nebo přes ulici Nábřeží)

  • Kostelecká (ukážou dojezdový čas do Otrokovic a centra Zlína)

  • Díly VI (ukážou dojezdový čas do Sokolské přes třídu 2. května nebo přes třídu Tomáše Bati)

  • Příluky (ukážou dojezdový čas do Otrokovic nebo centra Zlína)


Vzory elektronických informačních tabulí:

Makro – jedná se o dvouřádkové zařízení. Bude zobrazovat dojezdový čas do daného místa. Zobrazení daných dvou míst se budou po určité době vzájemně střídat.

J

I

Ž

.

S

V

A

H

Y

 

 

 

1

8

M

I

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

E

N

T

R

U

M

 

 

Sokolská – jedná se o třířádkové zařízení. To bude zobrazovat dojezdový čas do daného místa pomocí dvou alternativních tras.

P

Ř

Í

L

U

K

Y

 

 

 

m

i

n

2

.

K

V

Ě

T

N

A

 

 

 

1

4

T

Ř

.

T

.

B

A

T

I

 

 

1

0