„Občané si za své pohodlí odvozu odpadu přímo od své zahrádky či domu hradí pouze dopravní náklady sběrného vozu ve výši 44 korun za jeden odvoz každých 14 dnů. Podobně systém provozuje například společnost OZO Ostrava, kde jsme se inspirovali. Služba, která je neadresná a zcela zadarmo většinou moc nefunguje, příkladem může být dřívější přistavování velkokapacitních kontejnerů na předem určená místa. Funkčnost nastaveného systému vyhodnotíme po skončení vegetačního období,“ uvedl místostarosta Lumír Macura.

Službu si mohou lidé objednat i v průběhu sezóny, a uhradí tak jen část z celkové sumy. Za všech šestnáct svozů od dubna do listopadu zaplatí 700 korun. Pokud si nechtějí za tento nadstandard připlácet, mohou rostlinný odpad jako v předchozích letech odevzdávat zdarma ve sběrných dvorech – stabilním i mobilním.

„Díky nové kompostárně jsme se rozhodli rozšířit služby o svoz rostlinného odpadu. Ten se ukládá do speciálních odvětraných nádob o obsahu 240 litrů, které mají také odvodňovací mřížku a jsou vyrobeny právě pro tento druh odpadu. Zapůjčení nádoby a uložení rostlinného odpadu na kompostárnu je zdarma. Námi zvolený systém je šetrnější k životnímu prostředí. Biologický odpad se v kontejnerech průběžně připravuje na kompostování a objem odpadu se tak sníží až na 30 procent. Díky důmyslnému systému větracích otvorů se omezí vznik nepříjemných plynů a z nich vznikající zápach,“ dodal Lumír Macura.

Zájemci o odvoz zeleného odpadu se mohou hlásit buď u technických služeb města – BM servisu (bmsas@bmsas.cz, telefon: 596 092 400), anebo přímo na radnici, odbor životního prostředí a služeb (plutova.sarka@mubo.cz, telefon: 596 092 154).