Delfinárium v nejprostornějším stanu v Evropě

Návštěvníky čeká ojedinělý zážitek. Po 27 letech se v Praze během posledních dubnových dní a první poloviny května představí projekt delfinária. Nyní samozřejmě v pojetí, které využívá nejmodernější technologie a postupy. Pořadatelé vybudují pro naše mořské kamarády jedinečný areál, sestávající z komplexu bazénů s mořskou vodou. Největší o hloubce pěti metrů má rozměry 22m x 13m. Delfinárium bude umístěno v jednom z nejprostornějších stanů v Evropě. Bude mít průhlednou odklápěcí střechu, která zajišťuje přívod denního světla a vzduchu, kaskádovité hlediště a sociální zázemí.

Bezplatná terapie s pomocí delfínů pro nemocné

„Delfinárium však neslouží jen k pobavení. Delfíni budou také pomáhat nemocným lidem a stanou se důležitými pomocníky v rámci lékařské terapie. Náš projekt totiž zahrnuje vedle zábavy také vzdělávání, zdraví prospěšné plávání a lékařské procedury. Delfinoterapie (Dolphin Assisted Therapy - DAP) pomáhá pacientům s Downovým syndromem, autismem, mozkovou obrnou, zadrháváním v řeči, emocionálním stresem, depresí a dalšími tělesnými a psychickými problémy,“ prozrazuje pořadatel akce Artur Kaiser.

Lékařka z FN Motol hovoří o příznivém vlivu delfínů na pacienty

Možnost delfinoterapie oceňuje také prim. MUDr. Markéta Havlovicová z Fakultní Nemocnice Motol, která prohlásila: „Delfíni jsou pro nás sice méně obvyklým živým společníkem, ale na základě informací od kolegů v zahraničí věříme, že se i u nás ukáže, že mohou příznivě ovlivňovat obtíže pacientů.“ Organizátoři umožní pacientům s autismem terapie zdarma.

Neuvěřitelně hraví delfíni

Delfíni jsou neuvěřitelně hraví, většinu svého času tráví skákáním a skotačením. Všechny tyto triky dělají delfíni nikoli z důvodu, že je po nich někdo chce, ale protože sami chtějí. Obdivujte neuvěřitelné schopnosti těchto mimořádně inteligentních mořských savců. Delfíni jsou odchováni v zajetí, stejně tak jako jejich rodiče. A je vědecky prokázáno, že se v péči člověka dožívají delšího věku, než v jejich přirozeném prostředí. Hlavními důvody jsou hlavně kontaminace vod, všudypřítomné rybářské sítě a kožní choroby.

Delfíni budou pod odborným dohledem profesionálů

Delfíni, kteří míří do Prahy leteckým speciálem, budou v doprovodu veterinářů, specialistů na chov delfínovitých, odborníků na kvalitu a složení vody a trenérů. Pro veškerý komfort a pohodlí delfínů zaměstnávají pořadatelé pouze profesionální pracovníky, kteří se o delfíny s láskou starají a pečují o ně. Delfíni budou umístěni ve velkokapacitním stanu s unikátním komplexem bazénů. Samozřejmostí bude striktní dodržení podmínek stanovených zákonem a veterinárních podmínek stanovených Státní veterinární správou.

Pořadatelé se řídí se zákonem 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání § 14a odst. b) vyjma delfínovitých, vyhláškou č. 346/2006 Sb. O stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, příloha č. 7 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY CHOVU DELFÍNOVITÝCH.

Samozřejmostí budou pravidelné kontroly Státní a městské veterinární správy v souladu s výše uvedeným zákonem a vyhláškou. O výsledcích kontrol bude veřejnost pravidelně informována.