Výhody daňového odpočtu

Zákon o daních z příjmu umožňuje odečíst ze základu daně příspěvek na životní pojištění. „Maximálně však do výše 12 tisíc korun ročně. Když klient využívá několika pojištění, pak se částky pro odpočet sčítají. Ani tak ale nesmějí přesáhnout dvanáctitisícovou hranici,“ vysvětlil výkonný ředitel finančně poradenské společnosti DataLife Petr Temelkov. Doplnil, že díky tomu představuje životní pojištění vhodný spořící nástroj. Pro uplatnění odpočtu daně musí mít klient sjednanou výplatu pojistného plnění po pěti letech od uzavření smlouvy a navíc v roce, kdy mu bude nejméně šedesát let. Další podmínkou je, že minimální pojistná částka dosahuje 40 tisíc korun u smluv s pojistnou dobou do patnácti let. Nad patnáct let je potřeba částka 70 tisíc korun. „Daňová úspora je u životního pojištění 15 procent. Při měsíčním pojistném 1 000 korun to představuje daňový odpočet 1 800 korun každý rok,“ doplnil Temelkov.

Několikanásobek ročního příjmu

Každý, kdo chce uzavřít životní pojištění, by si měl nejdříve ujasnit, co od něj očekává, a na co přesně ho potřebuje. Možností je mnoho: zajištění dětí, zajištění rodiny v případně nenadálého úrazu či smrti živitele, tvorba finanční rezervy na stáří, případně zajištění hypotéky či leasingu. Odpověď na tuto otázku je pro výběr produktu klíčová. V optimálním případě by měla pojistná částka dosáhnout několikanásobku ročního příjmu klienta. Jedině tak při nenadálé události udrží finanční úroveň rodiny či umožní klidné splácení hypotéky. Zdůraznil, že při špatné volbě produktu klient každý měsíc vynakládá nemalé částky neefektivně. To je většinou případ krátkodobých pojistek, které klientům nenabízejí kvalitní a dostatečnou jistotu.

Druhy životního pojištění

Pojišťovny na trhu nabízejí několik druhů životních pojistek. Pokud se klient rozhodne pro pojištění na desítky let, je vhodné vybrat ho za pomoci nezávislého finančního poradce. Dokáže představit celou řadu produktů na trhu a především porovnat jejich klady a zápory. Díky tomu klient získá pojistku, která nejlépe vyhoví jeho potřebám. Lidé, kteří chtějí své peníze zhodnotit, nejčastěji volí investiční životní pojištění. S ním mohou investovat podle vlastního rozhodnutí. Pro méně odvážné je kapitálové životní pojištění, které garantuje výplatu dohodnuté částky. Garantované zhodnocení je srovnatelné s úročením spořicích účtů. Naproti tomu rizikové pojištění slouží pouze ke krytí rizik, zejména nenadálé smrti, a neobsahuje žádnou spořící složku. Při důchodovém pojištění klient získá peníze po vypršení smlouvy.

Čím dříve, tím lépe

Výši pojistné částky výrazně ovlivňuje věk žadatele. Pro mladší klienty je pojištění výhodnější než pro starší, platí totiž nižší pojistné. „Pokud o něj žádá člověk na vrcholu produktivního věku, často výše pojistného představuje desítky procent splátky úvěru. V každém případě je vhodné uzavřít pojistku na dlouhou dobu, nejméně do 60 let věku žadatele,“ upozornil Petr Temelkov ze společnosti Datalife. Pokud totiž smlouva vyprší dříve, například když má klient 50 let, může se stát, že s ním pojišťovna kvůli zhoršení jeho zdravotního stavu odmítne uzavřít novou smlouvu. Životní pojištění je vhodné doplnit také pojištěním invalidity. Po dobu, kdy je člověk plně invalidní, za něj platí pojistné jeho pojišťovna. Toto připojištění žádají všechny banky, které klientům poskytují vyšší úvěry.