O problematice uplatnění se v zahraničí promluvil Ing. Jaromír Hájek ze společnosti LeasePlan, který od roku 2007 pracoval na vrcholné pozici v italské pobočce společnosti. Přítomným manažerům popsal jednak své osobní zkušenosti s prací v Itálii a zároveň předal rady, jak se v zahraničí pohybovat a jak dosáhnout úspěchu.

„Nejúspěšnější jsou ti, kteří dokáží jednoduchost dotáhnout k dokonalosti a zároveň se také učí zkušeností a pozorováním,“ sdělil v úvodu setkání Ing. Jaromír Hájek. Je to podle něj princip, který neplatí jen pro Českou republiku, ale i mezinárodně.

Ing. Hájek je spjat zejména se dvěma zahraničními zeměmi, a to s Itálií a Holandskem. V Itálii kromě pracovního života strávil už sedm let ve svém dětství a naučil se tam plynně italsky. Druhou zemí, respektive národností, se kterou je spjat, je Holandsko a Holanďané. Obě firmy, ve kterých během svého života působil, byly v rukou právě holandských vlastníků.

A od Holanďanů pochází i jeho první pracovní zkušenosti související s cizí národností a odlišnou mentalitou. „Holanďané mají pragmatický přístup a nepovyšují se. Jsou sice šetřiví, ale umí ocenit kvalitní práci a servis. Razí heslo, že musí nejprve poznat místní kulturu a zvyky a poté se přizpůsobit,“ vysvětlil Ing. Jaromír Hájek.

Italové jsou podle něj naopak zcela odlišní. Na základě své spolupráce s nimi je vnímá jako přátelské, ale neupřímné, i jako dříče, avšak bez větší efektivity práce. Italům také dle jeho zkušeností chybí národní hrdost, což je podle něj ovlivněno i politickou a ekonomickou situací.

„Po mém příchodu na pozici CEO do italské pobočky jsem zjistil, že situace ve firmě je poměrně složitá. Seznámil jsem se s týmem, který měl sice skvěle vypracované prezentace, ale chyběla mu efektivita práce, odbornost i tah na branku,“ popsal. Každopádně na základě práce s týmem se postupně italská pobočka společnosti dostala do popředí, vyhrála zásadní výběrové řízení a celkově se stabilizovala. Pomohl tomu také jeho demokratický styl řízení a dobrá komunikace s celým týmem.

„Při řízení firmy je prioritou motivovaný tým a lidé, protože jen nadšený tým posouvá firmu dál. Je nutné mít se všemi rovné vztahy a nedělat rozdíly, například mezi vysoce postaveným kolegou z týmu a recepční,“ předal svojí zkušenost Ing. Hájek.

Ostatní národnosti a Češi

Během únorového setkání ČMA zaměřeného na zahraničí, práci a cizince nebyly opomenuty ani jiné národnosti. Mluvilo se například o Američanech a nám blízkých Slovácích. Američané jsou podle Ing. Hájka nepřekonatelní v prezentaci, kterou mají na vysoké úrovni a dokáží tak zapůsobit, ale celkově jejich znalosti a schopnosti nejsou tak rozsáhle jako například naše. Slováci jsou podle něj vlídní a pohostinní k cizincům, ale už méně k sobě, kde mezi nimi panuje jistý druh nevraživosti.

„Pro úspěšné fungování v zahraničí je nutné získat znalost lokálního trhu, snažit se sžít a přizpůsobit dané zemi, ovládat jazyk a mít síť kontaktů, které pomohou. Nutný je také drive a dostatečná pozornost, protože konkurence je v zahraničí tvrdá,“ řekl dále. Cestou k prosazení se je také čerpání ze zkušeností vyspělejších trhů, učení se z už zavedených inovací a jít si za cílem být první. „Češi musí mít dostatek důvěry, neměli by se podceňovat a musí se umět prodat,“ sdělil závěrem Ing. Jaromír Hájek.