Kupříkladu institut CEMI, který patří mezi přední české specialisty na manažerské vzdělávací programy s celoevropskou působností a je průkopníkem v online MBA studiu. Institut letos zahájil již šestý ročník profesního studia v programu MBA a návštěvnost si nemůže vynachválit.  

„Pro mnohé studenty je důležitá časová flexibilita a možnost studia prakticky odkudkoli,“ hovoří o hlavních přednostech online postgraduálního vzdělání ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika. Získání titulu MBA otevírá vrátka k práci zejména u zahraničních firem či poboček, pro které je MBA mezinárodně uznávaný certifikát. Absolventi získávají zkušenosti i řešení pro konkrétní situace v manažerské praxi.

O velký zájem o studium svědčí i naplněné kapacity. „Další zájemci se však mohou již nyní hlásit do kurzů začínajících v říjnu 2014,“ pohotově dodává Mgr. Štěpán Mika na stránkách institutu www.cemi.cz.

Online výuka MBA dosáhla bodu, kdy je nabízené studium přinejmenším stejně kvalitní, jako to v „kamenné“ škole s tím, že ceny jsou přijatelné. Studenti na CEMI oceňují zejména transparentnost, veškeré studijní podmínky jsou na webových stránkách, přihlášky jsou zdarma, studijní materiály jsou zahrnuty v ceně studia. Oprava! Standardní výše školného na Central European Management Institute činí 99.000,- Kč bez DPH (119.790,- Kč s DPH) a je možné rozložit do několika splátek. Náplň studia je přizpůsobena potřebám českých a slovenských studentů a místnímu trhu práce.  Central European Management Institut má navíc akreditaci IADL, která je jednou z nejvýznamnějších organizací v oblasti distančního vzdělávání.

Nechybí zaměření na zdravotnictví i veřejnou správu

Na institutu je možné studovat obory jako Management zdravotnictví, Executive MBA, nechybí ani Bezpečnostní a krizový management, Ekonomika a finanční management, Veřejná správa či Management obchodu. Garanty jsou vysokoškolští pedagogové a odborníci z praxe, kterých má institut téměř čtyřicet.  Až toho 85 % z nich působí v akademické sféře. Tím do výuky přinášejí teoretický i praktický manažerský pohled. Každoročně CEMI zdárně absolvují desítky manažerů z nejrůznějších průmyslových a obchodních podniků, ale i starostů a dalších veřejných činitelů. 

Nově i postgraduální studium práva

Vyznat se ve stále měnícím právním systému České republiky je leckdy problém pro vystudované právníky. Daleko větší úsilí musí vynaložit manažeři firem, kteří se chtějí v komplikovaném právu alespoň trochu vyznat, zorientovat se a mít vodítka pro každodenní rozhodování. V Česku v posledních letech přibývají školy a instituce, které posilují obory o postgraduální právní studium, které ještě donedávna bylo možné získat jen na zahraničních univerzitách. Vzdělávací institut CEMI proto nově otevřel obor Corporate Master of Laws (LLM) pro právníky i všechny, kdo si chtějí prohloubit právní vzdělání. Zájem je značný, a to například i kvůli pochopení nového občanského zákoníku.

Vzdělávací systém z Norska

Institut CEMI využívá k výuce populárního distančního manažerského vzdělávání norský e-learningový systém Fronter. Ten představuje světovou špičku ve své kategorii. Poprvé byl nasazen na univerzitě v norském Tromsø, která je mimochodem nejseverněji položenou univerzitou vůbec. Díky své pružnosti, spolehlivosti a důrazu na praktické užití ve školách všeho druhu se rozšířil do téměř 40 zemí a dnes jej využívá přes 8 milionů lidí.

Studium zdarma pro handicapované

Vzdělávací institut podporuje formou stipendia vzdělávání zdravotně postižených lidí. V rámci programu mohou vybraní zájemci získat stipendium ve výši od 50 do 100 % ceny studia a získat manažerský titul MBA či LL.M. „Žadatel musí být zdravotně handicapovaný člověk vlastnící průkaz TP, ZTP či ZTP/P nebo s jinak doloženým potvrzením o zdravotním postižení,“ říká ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Dále se vyžaduje vysokoškolské vzdělání či středoškolské vzdělání s maturitou a odpovídající manažerskou praxí. Při individuálním výběru uchazečů je důležitá motivace i příběh. Za žádost institut považuje zaslání vlastního životního příběhu v rozsahu jedné strany, kde má žadatel rovněž za úkol popsat, jak mu získání profesního titulu pomůže k lepšímu uplatnění v životě a proč by právě on měl získat toto stipendium.

Studium podrobněji

Celé studium na CEMI je koncipováno jako dvousemestrální. Převažuje online forma výuky v kombinaci s nepovinným prezenčními úvodními soustředěními studentů v moderních výukových prostorách v centru Prahy v budově City Tower. Zde se studenti seznámí s jednotlivými lektory, kteří jim představí vyučované moduly, představí jim své požadavky na úspěšné absolvování a informují je o možnostech dalších konzultací. Další studium pak již probíhá převážně online formou.  Lektoři průběžně umisťují na internet do studentské sekce studijní materiály potřebné k úspěšnému absolvování daného studijního modulu a konzultují se studenty pomocí emailu, telefonu či webových kamer a v případě potřeby i osobně. Programy jsou zakončené obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu MBA (případně LLM) a příslušného diplomu, potvrzujícího jeho získání. Diplom i potvrzení o absolvovaných předmětech jsou vystaveny v českém jazyce a angličtině. Předávání diplomů probíhá při slavnostní promoci v pražském Břevnovském klášteře, jako tomu například 10. dubna.