Jak informovala por. Bc. Marie Bortlová, tisková mluvčí Celního ředitelství Olomouc, u devíti občanů EU a dvou ukrajinské národnosti shledali, že jejich zaměstnavatel nesplnil oznamovací povinnost vůči příslušnému úřadu práce.

Pokud zaměstnavatel nesplní oznamovací povinnost podle zákona o zaměstnanosti, hrozí mu pokuta do výše půl milionu korun.

V loňském roce realizovali celníci Olomouckého a Zlínského kraje 180 kontrol, při  nichž prověřili doklady více než 300 pracujících cizinců. Platné povolení k zaměstnání nemělo 74 osob a platné povolení k pobytu na území České republiky nemělo 9 osob. Nejvíce nelegálně pracujících cizinců zjistili ve stavebnictví, obchodu a gastronomii.