Jak redakci Regiony ČR uvedla tisková mluvčí Celního ředitelství Brno Lada Temňáková, až na dvě výjimky pracovaly všechny kontrolované osoby ve stavebnictví. Nejčastěji se jednalo o Slováky a Poláky, v menší míře pak Bulhary, Rumuny, Ukrajince a Vietnamce. Nejvyšší počet porušení zákona byl zjištěn na Žďársku, Brněnsku a Jihlavsku. Případy byly postoupeny příslušným Oblastním inspektorátům práce k projednání.

Kontroly nelegální zaměstnanosti jsou jednou z řady kompetencí celní správy

V mezích zákona o státní kontrole a zákona o zaměstnanosti celníci kontrolují zaměstnávání cizinců, tj. lidí ze zemí mimo Evropskou unii, a občanů ze států Evropské unie.

Kontrola zaměstnanosti cizinců spočívá v ověření, zda osoby vykonávají na pracovišti zaměstnavatele práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda ji vykonávají v souladu s vydaným povolením k zaměstnání nebo s povolením k dlouhodobému pobytu. V případě občanů ze zemí Evropské unie se ověřuje skutečnost, zda zaměstnavatel nejpozději v den jejich nástupu do zaměstnání oznámil tuto skutečnost Úřadu práce ČR.