K ochraně občanů při jejich cestách je vhodné využít cestovní pojištění s nepřetržitou asistenční službou. Je užitečné nejen v případě zdravotních komplikací, ale i u mnohých dalších nepříjemných situací.

„Nejčastěji si klienti sjednávají individuální balíček Standard na 12 dní. V tomto případě jsou kvalitně pojištěni po celou dobu klasické dovolené za 249 Kč. Za stokorunový příplatek mohou získat Nadstandard s vyššími pojistnými limity a kompletní paletou připojištění, jako jsou pojištění zavazadel, pojištění storna cesty nebo návštěva pojištěného příbuzným při hospitalizaci,“ uvádí k nabídce služeb u cestovního pojištění Petr Baný, generální ředitel Triglav pojišťovny.

Onemocnění a úrazy

V případě, že se v zahraničí, respektive v EU, dostanete do situace, která vyžaduje lékařské ošetření či hospitalizaci, měli byste mít u sebe Evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten vám zajistí potřebnou lékařskou pomoc v rozsahu odpovídajícím poměrům v dané zemi. Protože ale v evropských zemích není zdravotní péče bezplatná, pokud nemáte pojištění léčebných výloh, tak další výdaje ve formě různých poplatků či léků si musíte hradit sami.

Následující příklady cen v případě zažívacích potíží dokumentují výši případných nákladů nejlépe. Egypt: 80 – 150 €, Chorvatsko: 300 HRK, Řecko: 70 – 150 € (pokud se klient dostane do privátní kliniky na Rhodu nebo Krétě, mohou být náklady klidně až 1 000 – 1 500 €), Turecko: 100 – 200 €. Je vidět, že pokud se nacházíte mimo EU, ošetření je pak z pochopitelných důvodů ještě dražší a pojištění léčebných výloh o to víc žádoucí.

Úraz či smrt

Součástí cestovního pojištění je také úrazové pojištění v podobě obnosového pojištění. To znamená, že je pojištěnému v případě pojistné události vyplaceno pojistné plnění stanovené na základě oceňovací tabulky. Podstata obnosového pojištění tedy není v úhradě skutečných nákladů, jako v ostatních připojištěních (škodová pojištění), ale je zde plněno na základě předem stanovených hodnot. Kromě úrazů má klient nárok na pojistné plnění i v případě jiné újmy na zdraví způsobené úrazem nebo v případě smrti.

Škodu způsobíte, ani nevíte jak

V rámci cestovního pojištění lze také krýt následky škody způsobených jak na majetku, tak i na zdraví druhých. K tomu slouží pojištění odpovědnosti za škodu. Ani tuhle součást cestovního pojištění nepodceňujte. Z praxe známe případ, kdy byla klientka u známých na návštěvě povalena psem, přičemž pádem zranila dalšího menšího psa. Ten byl nějakou dobu léčen a pak musel být utracen. Majitelka psa požadovala náhradu způsobené škody.

Ztráta, poškození či odcizení zavazadel

Riziko, které je na cestách velmi reálné. Pojištění zavazadel se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty, popřípadě na věci, které jste si prokazatelně pořídili během cesty. Pojištění se naopak nevztahuje na kamery, fotoaparáty, počítače či mobilní telefony apod. Nejčastějšími příklady pojistných událostí jsou poškození či zničení věcí a zavazadel nebo jejich odcizení.

Zpožděný let

Několikahodinová zpoždění letů nejsou ničím neobvyklým. Z pojištění zpoždění letu hradí pojišťovna výdaje na stravu, občerstvení a ubytování v hotelu. Podmínkou je, že je let opožděn o 6 hodin a více a není vám poskytnuta žádná alternativní doprava.

Zde je ale potřeba zdůraznit, že výjimkou jsou nepravidelné letecké linky, charterové lety a lety neregistrované v letovém řádu. To se týká klasických pobytů, jaké vám nabízí cestovní kanceláře, které mají dopravu zpravidla nasmlouvanou právě formou charterových letů.

Náhlé zrušení cesty

Díky pojištění storna cesty se můžete chránit, pokud jste nuceni zrušit závazně objednanou nebo zaplacenou cestu před odjezdem. Pojišťovna vám uhradí doložené nevratné náklady na zakoupení zájezdu, letenky, jízdenky, rezervace ubytování nebo služeb.

Samozřejmě si nemůžete rušit cesty, jak se vám zlíbí. Jsou proto definovány případy, kdy je možné pojištění využít a kdy nikoliv. V případě úrazu, nemoci či úmrtí a dalších vážných událostí jde o pojistnou událost. Pokud se ale například rozejdou dva partneři a rozhodnou se cestu zrušit, pojišťovna plnit nebude. Takové případy nejsou v praxi neobvyklé.