Hudební pavilon, který „vyrostl“ před restaurací v parku, postavily z vlastních prostředků Lesy ČR, s. p., Lesní správa Bruntál, v rámci spolupráce s městem. „Přístup Lesů ČR k veřejnému životu v našem městě je opravdu příkladný. Hudební pavilon zdaleka není jediným jeho výsledkem, ale z hlediska využití parku je mimořádně významný,“ konstatoval bruntálský místostarosta Ing. Petr Rys, MBA.

Smyslem rekonstrukce parku totiž bylo připravit zázemí pro setkávání občanů při různých společenských a kulturních událostech. Hudební altán byl neodmyslitelnou součástí městského parku již v devatenáctém století.

Rekonstrukce městského parku v Bruntále byla ukončena vloni v prosinci a probíhala ve dvou etapách. První byla zaměřena na revitalizaci zeleně a druhá, uskutečněná za spolupráce s polským městem Prudnik, zahrnovala především stavební práce. Celkově bylo v obou etapách do obnovy parku investováno přes šestnáct milionů korun, devadesát procent z toho pokryly dotace z EU. Park na svou proměnu čekal víc než půl století.