„Zkusili jsme všechny možnosti k umoření restů těchto bývalých nájemníků. Jedná se o dluhy na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení. Protože všechny férové nabídky k umoření pohledávek selhaly, rozhodli jsme, že zkusíme nabídnout tyto dluhy k prodeji, celkem jde o 562 442 korun. Všechny jsou soudem pravomocně uznané,“ sdělila Zuzana Hanušová z majetkového odboru bohumínské radnice.

Město řeší dluhovou problematiku různými způsoby. „Neplatičům posíláme upomínky a pozvánky k osobnímu jednání. Do terénu vyráží i městský vymahač, který se snaží s dlužníky dohodnout a přimět je alespoň ke sjednání splátkového kalendáře. Pokud ale nespolupracují a snahy města ignorují, přichází na řadu soudní vymáhání,“ uvedla vedoucí majetkového odboru bohumínské radnice Eva Drdová.

K možnosti prodat dluhy specializované firmě a starostí s vymáháním se tak jednou pro vždy zbavit přistupuje město úplně poprvé. „Pokud se nám tento způsob osvědčí, tak vytipujeme další dlužníky a jejich pohledávky ve zhruba stejném objemu jako teď zkusíme odprodat specializované firmě, která se zabývá vymáháním nebo odkupem pohledávek,“ dodala Hanušová.

Dluhy, které jsou momentálně na prodej, se týkají sedmnácti bývalých nájemců, kteří už v městských bytech nebydlí. Zájemci o koupi dluhů mohou podávat nabídky nejpozději do 13. března na majetkovém odboru. Podrobné informace o nabídce dluhů lze najít na webu města v sekci Radnice, v kategorii Veřejné zakázky nebo telefonicky na čísle 596 092 200.

Na radnici evidují momentálně celkem 806 lidí, kteří dluží za nájemné, služby či zálohy v městských bytech. Dohromady jsou to pohledávky za 15,6 milionu korun. Jen 260 z těchto dlužníků však v bytech města ještě bydlí.