Úroveň znalostí uchazečů neodpovídá představám firem

„Problém nastává v momentě, kdy si kandidáti mylně představí pod výbornou znalostí Excelu navržení kontingenční tabulky, tvorbu jednoduchého grafu nebo sčítání několika čísel ve sloupečku. Pokud však mají během testu rychle provést například složitější statistickou analýzu pomocí vzorečků nebo používat logické funkce, dostávají se do úzkých a ve výběrovém řízení obvykle neobstojí,“ popisuje nároky firem Lubomír Husar, ředitel personální agentury Colorbee, která se specializuje na segment IT a příbuzná odvětví.

Kandidáti při testu nezvládnou 90 % úkolů v Excelu

Za pravdu mu dává Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas. „Lidé si myslí, že Excel ovládají na slušné úrovni. Jakmile však mají své znalosti prokázat ve zcela konkrétním testu, zjistí, že zvládnou sotva 10 % požadovaných úkolů, které simulují běžný pracovní režim. To zaměstnavatelům samozřejmě nestačí.“

„V našem školícím středisku nabízíme stovky nejrůznějších vzdělávacích programů. Celá jedna třetina „posluchačů“ si ale vybírá právě kurzy Excelu. Myslím, že tento velký zájem poměrně silně odráží současné požadavky trhu práce, potažmo zaměstnavatelů, na tyto specifické profesní znalosti. I to jeden z důvodů, proč jsme nově rozšířili naši nabídku o kurz Mircrosoft Excel pro projektové manažery a kurz Za hranice Excelu, které jsou určené zkušeným uživatelům,“ dodal ředitel Gopasu.