„Členové Monitorovacího výboru Agentury rozhodli o ukončení aktivního působení Agentury v Roudnici nad Labem na konci června tohoto roku. Agentura městu zanechává fungující systém lokálního partnerství a pracovních skupin a připravené podrobné podklady pro vytvoření systému prostupného bydlení. Doufáme, že město tyto nástroje využije a převezme aktivitu na poli sociálního začleňování. Agentura se do konce června zaměří na dokončení připravovaných projektů, které by výrazně posílily kapacity zdejších neziskových organizací,“ popisuje rozhodnutí ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách působí v Roudnici nad Labem od svého vzniku v roce 2008. V platformě lokálního partnerství je kromě Agentury a města zapojeno dalších šest subjektů pracujících v oblasti sociálního začleňování.

V rámci lokálního partnerství byly připraveny projekty, které městu přinesou v nejbližší době řadu konkrétních služeb. Byla podána žádost na rekonstrukci objektu bývalé družiny a rozšíření kapacity nízkoprahového klubu, které provozuje Farní charita Roudnice nad Labem, ve spolupráci s roudnickou pobočkou o.s. Naděje vzniká projekt sociální firmy, na jaře by měla vzniknout regionální platforma koordinující sociální začleňování v Roudnici nad Labem a přilehlých obcích. Další projekt předpokládá rekonstrukci azylového domu.

„Jednou z priorit Agentury v Roudnici nad Labem je oblast bydlení. Agentura vypracovala pro město studii finanční dostupnosti bydlení pro nízkopříjmové domácnosti a připravila návrhy základních pilířů bytové koncepce města, která počítá se zavedením systému prostupného bydlení ve městě.Věříme, že nové vedení města s tímto komplexním návrhem bude pracovat,“ shrnuje výsledky práce Agentury v oblasti Bydlení lokální konzultant Agentury v Roudnici nad Labem Jakub Grygar.