Mokřadní živočichové představují jednu z nejohroženějších skupin. „Na rozdíl od volné zemědělské krajiny přežívají v ostravské zoologické zahradě některé druhy ve slušných počtech. Jsou mezi nimi bezobratlí i obratlovci, zejména plazi a obojživelníci. Management těchto skupin spočívá zejména ve vyhlubování a následném udržování vodních tůněk. Ty bývají různě velké – od několika stovek litrů až po desítky tisíc litrů. Jako všechny stojaté vody trpí po určité době zanášením organickým materiálem, a proto musejí být po několika letech vždy prohloubeny a pročištěny,“ vysvětluje Otakar Závalský, odborný pracovník zoo a koordinátor biodiverzitních opatření.

V letošním roce byly na území zoo vytvořeny dvě zcela nové tůně napájené z přítoku stávajících rybníků a dále byly prohloubeny čtyři stávající tůně. Objem zadržené vody se v nich pohybuje od 3 tisíc do 50 tisíc litrů, přičemž celkový objem zadržené vody činí  90 tisíc litrů vody.

Kuňka obecná, ZOO Ostrava, Zdroj: Enrico Gombala

Kuňka obecná, ZOO Ostrava, Zdroj: Enrico Gombala

Kdo takové tůně obývá?

V těchto tůních můžeme najít snůšky vajíček našich obojživelníků, nejčastěji skokanů hnědých, ropuch obecných, skokanů zelených i skokanů skřehotavých. Také zde žijí některé druhy čolků. Z bezobratlých jsou nejnápadnější vážky, které zde také snášejí svá vajíčka. Nejčastěji můžeme pozorovat šídlo modré, vážku ploskou, šidélko páskované a mnoho dalších druhů. Prvními obyvateli zde bývají i kachny divoké. Tůňky jsou oblíbeným lovištěm užovek obojkových, ale třeba i ledňáčků říčních. Ti v zoo letos poprvé i zahnízdili (viz také video).

„V údržbě i hloubení nových tůní chceme určitě pokračovat. Zvláště v suchých letech, které nás poslední dobou tak sužují, jsou tyto vodní plochy nesmírně důležité jak pro udržení biodiverzity, tak pro zadržení vody ve volné krajině,“ dodává Otakar Závalský.

Cesta vody v ZOO Ostrava, Zdroj: Pavel Vlček

Cesta vody v ZOO Ostrava, Zdroj: Pavel Vlček