Odbor správy majetku rožnovského MěÚ eviduje průběžně kolem sta žádostí o městské byty. Vzhledem k tomu, že město spravuje jen 326 bytů (ostatní jsou v soukromém vlastnictví), je čekací doba na městský byt v rozmezí 3-4 let.

„Tato doba je ale opravdu jen průměrná, každá žádost uchazeče je individuálně posouzena a ohodnocena body, na základě kterých je sestaven pořadník, který je průběžně aktualizován. Jakmile se některý z městských bytů uvolní, navrhne bytová komise podle platného pořadníku pořadí žadatelů na pronájem uvolněného bytu (záleží na velikosti bytu, počtu bydlících osob apod.) Návrh bytové komise na pronájem bytu je předkládán ke schválení radě města,“ popsala proces získání bytu starostka města Markéta Blinková.

Mezi základní podmínky pro zařazení do seznamu čekatelů patří, že žadatel nevlastní žádný byt nebo jinou nemovitost určenou k bydlení a v případě přidělení bytu nesmí mít k datu popisu nájemní smlouvy žádný dluh vůči městu Rožnov p. R.

V roce 2012 podalo město Rožnov pod Radhoštěm šest návrhů na soudní vystěhování. V jednom případě již k vystěhování nájemníka došlo, ostatní návrhy jsou v řešení.