Na dětský den je vstup volný. Speciálně jsou zvány děti podporované Nadačním fondem dětské onkologie Krtek a Nadačním fondem Modrý Hroch a letos jsou poprvé pozvané i děti z Ústavu sociální péče Kociánka. Akce byla zařazena do kampaně Brněnské dny bez úrazů.

„Statistiky dětské úrazovosti v Jihomoravském kraji jsou alarmující. Zejména o prázdninách dochází u dětí k velkému počtu poranění,“ říká mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JmK) Barbora Zuchová.

Nejvyšší nárůst počtu zraněných ve věku do 15 let zaznamenala ZZS JmK v letních prázdninách 2010. Jen během července a srpna ošetřila 143 zraněných dětí, což odpovídá dvojnásobnému nárostu oproti roku 2008. V minulém roce pak v období letních prázdnin záchranná služba registrovala výrazné zvýšení počtu případů, kdy došlo k popáleninovému úrazu dětí. Utrpělo ho 40% všech ošetřených dětských pacientů.

Na akci Dětský den Krtka s Hrochem spolupracuje Fakulta sportovních studií MU s výše zmíněnými nadačními fondy, s ALFA-HELICOPTER, spol. s. r. o., Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, městskou částí Brno-Tuřany a Sborem dobrovolných hasičů Holásky.

Na rozvoj aktivit a projektů souvisejících s tematikou prevence dětských úrazů se Fakulta sportovních studií MU v posledních letech zaměřuje systematicky.

Na první pomoc při dětských úrazech a jejich předcházení jsou zaměřené dva projekty, na něž Fakulta sportovních studií MU čerpala podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílovou skupinou jsou v obou případech pedagogové a pedagogičtí pracovníci druhého stupně základních škol a středních škol. Projekty Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě (www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode) a Na hřišti i na vodě být s dětmi v Jihomoravském kraji v pohodě (www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode) pozitivně přispívají ke snižování úrazovosti děti a mladistvých. Vzniklé materiály z projektů jsou dostupné na uvedených webových stránkách.

Na prvním zmiňovaném projektu fakulta úzce spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje. Zde nabízí zájemcům z celého Česka možnost vzdělávání v oblasti pohybových aktivit a první pomoci při úrazech. Seminář a kurzy, které v rámci projektu probíhají, jsou zaměřeny na nové postupy ve zvolených pohybových oblastech, prevenci úrazů při sportu a v neposlední řadě na novinky v legislativě. Po jejich absolvování získá pedagog osvědčení akreditované ministerstvem školství.

Celkem bylo k 30. dubnu 2012 proškoleno v této oblasti na 3400 pedagogů či pedagogických pracovníků. Pro ty, kteří se nemohou z kapacitních či časových důvodů zúčastnit prezenčních kurzů, jsou vytvořeny e-learningové kurzy, které doposud absolvovalo 660 pedagogů z celého Česka. Projekt hospodaří s dotací téměř 15 milionů korun.

Druhý projekt navázal na původní záměr a rozšířil nabídku poskytování první pomoci a prevenci úrazů při sportech, které se v poslední době těší oblibě na řadě škol, jako jsou snowboarding, cyklistika, raketové sporty a další. Projekt za 7 milionů korun proškolil k 30. dubnu 2012 na 140 učitelů z Jihomoravského kraje v e-learningových a prezenčních kurzech.

Do obou projektů se zapojila i Česká resuscitační rada, která odborně zaštítila materiály v oblasti kardiopulmonální resuscitace. V rámci realizace projektů vznikly první oficiální materiály prezentující inovativní postupy v poskytování neodkladné resuscitace dle Guidelines2010 na území Česka. Na danou tématiku navazuje pilotní projekt Rozmístění AED v Brně s cílem rozmístění 14 automatických externích defibrilátorů na veřejných místech a s cílem osvěty při resuscitaci pomocí AED. Na tomto projektu spolupracují Nadace Komerční banky Jistota, Fakulta sportovních studií MU, statutární město Brno, Česká resuscitační rada, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje.