Například společnost Datamix Solutions, s. r. o., v Podnikatelském inkubátoru vyvinula program e-hodnocení zaměstnanců. Ten je určen mj. k podpoře procesu hodnocení zaměstnanců ve středních a větších firmách. „Hlavním přínosem je převedení velkého množství papírových nebo excelových výstupů z hodnocení do systému, který přehledně uchovává získaná data a umožňuje s nimi efektivně pracovat,“ říká Zdeněk Vilímek, který má ve společnosti Datamix projekt e-hodnocení zaměstnanců na starost. „Největším přínosem elektronického hodnocení je snadná administrace procesu hodnocení, tvorba kvalitní personální databáze a vytvoření variabilních manažerských výstupů,“ sděluje svou zkušenost se softwarem Karel Bezděka z firmy PSJ, a. s., která aplikaci využívá.

Na informační systémy se ve VTP UP zaměřuje i další firma – Keytech. „Náš software si klade za cíl zpřehlednit a zefektivnit vedení firmy pomocí procesně orientovaného řízení a hodnocení výkonnosti zaměstnanců pomocí metody Balanced ScoreCard,“ říká Jaromír Kobza, majitel firmy.

Nejen na firemní klientelu je zaměřená třetí softwarová firma sídlící v Podnikatelském inkubátoru VTP UP. „Vyvíjíme software nejen pro telekomunikace a elektronické obchodníky, ale také pro veřejnou správu,“ říká jednatel společnosti ProfiSoft Technologies, s. r. o., Martin Ludma. Její produkt DataExchange umožňuje automatickou výměnu dat mezi dodavateli a odběrateli. Produkt používají například dealeři a větší internetové obchody, kterým díky automatizovanému propojení jejich systémů a elektronických obchodů pomáhá program udržovat aktuální informace o nabízených produktech a službách.

„Našim nájemcům poskytujeme kvalitní kanceláře a zázemí pro jejich podnikání. Konzultanti Podnikatelského inkubátoru VTP UP jim pomáhají např. s propagací, získáváním dotací nebo s právním poradenstvím,“ říká Jiří Herinek, ředitel VTP UP.

A co přimělo úspěšné softwarové firmy, aby vstoupily do Podnikatelského inkubátoru? „Z původního sídla kanceláře v centru Olomouce jsme se přesunuli do podnikatelského inkubátoru VTP UP, kde oceňujeme především solidní zázemí a prezentační prostory a v neposlední řadě i vyřešení problémů s parkováním našich zákazníků, které jsme měli v centru Olomouce. Máme také přímý přístup ke studentům a pracovníkům Katedry informatiky, čímž se nám otevírá možnost užší spolupráce s Univerzitou Palackého,“ dodal Jaromír Kobza.

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) poskytuje zájemcům pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého v Olomouci za výhodných podmínek. Prostředí Podnikatelského inkubátoru pomáhá začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy s ojedinělým nápadem a zaměřením. V aktuálně probíhající soutěži PODNIKAVÁ HLAVA, soutěži o nejlepší podnikatelský záměr, mohou začínající firmy vyhrát hlavní cenu 30 000 Kč a 1 rok pronájmu kanceláře v Podnikatelském inkubátoru VTP UP zdarma.

V rámci VTP UP v současnosti působí 22 firem, které dohromady zaměstnávají bezmála 70 pracovníků. VTP UP je mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem.