Skladby světoznámých komponistů přednesou výteční hudebníci, které pozvala organizátorka Hudebních večerů Alena Hönigová. Karel Valter je znám jako vynikající flétnista, ale i jako úspěšný dirigent. Cilka Valter rozezní barokní housle, Ilze Grudule pak barokní violoncello a konečně pařížský rodák Marc Meisel uchvátí svou hrou na historické klávesové nástroje – v tomto případě na cembalo.

Programový cyklus Hudební večery kombinuje mluvené slovo a hudbu

V úvodu večera se tak posluchači dozvědí, jakou hudbu slýchali návštěvníci barokních klášterů, na jaké nástroje ji tehdejší hudebníci interpretovali a jakou roli měla hudba v době, kdy nebyla šířena masmédií či na nosičích jako ve 20. století. „Mnohé překvapí zjištění, co všechno se v barokních klášterech hrávalo," vysvětluje Alena Hönigová, která tentokrát přednášku i povede, „rozhodně se nejednalo výhradně o duchovní hudbu. Značný prostor měly i téměř burleskní nebo lidové kusy přístupné masám, nahlíženo s časovým odstupem.“

Koncert v Dominikánské 8 / Klášter sv. Jiljí (Jilská 7a) začíná v 19.30. Vstupenky v ceně 230 Kč (120 Kč pro studenty a důchodce) je možné rezervovat na dominikanska8@op.cz, telefonicky na 712 676 018 nebo na stránkách www.dominikanska8.cz.

Pro spolupráci na Hudebních večerech Alena Hönigová získala už v loňském roce basilejský Spolek pro podporu absolventů. "I díky jejich vstřícnosti se celá série mohla uskutečnit," říká Hönigová. Spolek sdružuje basilejské občany, kteří se rozhodli podporovat mladé hudebníky vyškolené na proslulém institutu pro interpretaci a výzkum staré hudby Schola Cantorum Basiliensis. Kromě pražské série koncertů se podílejí na pořádání tematických koncertů například v Berlíně či Magdeburgu.

Cyklus Hudební večery probíhá v Klášteře sv. Jiljí už od září 2011. „Tehdy jsme zorganizovali první večer a setkali se s velmi příjemnou reakcí publika," říká Alena Hönigová. A dodává: „Hudební večery aktuálně pořádáme každý druhý čtvrtek v měsíci a pokaždé jsou věnované jinému období baroka."

Po dubnovém večeru věnovanému vrcholnému baroku jsou už nyní naplánovány večery předprázdninové. 10. května příznivci uslyší hudbu Antonia Vivaldiho v originálním provedení i v dobové úpravě s hostujícím japonským houslistou Mikim Takahashim, večer 14. června je zaměřen na hudbu 13. a 14. století. Pozvání přijal švýcarský kvartet Ensemble Perlaro s uměleckým vedením švýcarsko-italské pěvkyně a muzikoložky Lorenzy Donadini.

Dominikánská 8 je místem, které je určeno duchovnímu vzdělávání a rozvoji kultury

V pražském dominikánském klášteře pravidelně pořádají diskusní fóra, komentované hudební a literární večery či přednášky o historii křesťanství. Od roku 2006 se řád dominikánů intenzivně věnuje i přípravě rekonstrukce kláštera u Sv. Jiljí dle návrhu respektovaného architekta Josefa Pleskota a jeho ateliéru. Klášter historicky patří k nejdůležitějším místům dominikánského působení v Čechách.

Komunita řeholníků se chce otevřít veřejnosti a přiblížit nejen klášter samotný, ale hlavně svou víru a její místo v každodenním životě. Proto se pustila do ambiciózního, ale už nyní skvěle přijímaného projektu diskusních a kulturních večerů pro nejširší publikum. Své aktivity má v úmyslu do budoucna ještě rozšířit, a chce se soustředit zejména na křesťanské pojetí života, které je samým základem myšlení západní civilizace.