Zoologická zahrada není jen o nově narozených mláďatech, stavbě nových expozic a výběhů, ale zejména o každodenní rutinní práci téměř 150 zaměstnanců, kteří společnými silami v horku, v zimě, za deště, v parném létě i v mrazech, v pracovních dnech i o svátcích pečují o více než 4000 zvířat s nejrůznějšími nároky v různorodých expozicích, udržují zeleň ve více než stohektarovém areálu a starají se o to, aby se více než půl milionu návštěvníků cítilo v zoo dobře a odcházeli domů s pocitem, že u nás strávili příjemné chvíle. Přesto se i vedle těchto „všedních“, ale pro chod zoologické zahrady zásadních činností, mohou návštěvníci těšit v novém roce i na řadu novinek…

ZOO návštěvníkům představí nové stavby

V zoo vyroste několik nových staveb, z nichž realizace některých byly zahájeny už loňském roce. Aktuálně je těsně před dokončením výstavba chovatelsko-expozičního zařízení pro šelmy mangusty trpasličí (Helogale parvula) a dikobrazy jihoafrické (Hystrix africaeaustralis). V obou případech jde o nové druhy zvířat v Zoo Ostrava. Stavba je umístěná při vjezdu do ostravského safari a předpokládáme, že mangusty a dikobrazi zpříjemní návštěvníkům případné čekání na další spoj safari expresu. Nakonec, stejnou funkci (mimo jiné) má i přilehlý mokřad, který je neustále doplňován o nové modely zvířat v nadživotní velikosti.

Zoo Ostrava dlouhodobě systematicky připravuje investiční projekty malého, středního i velkého rozsahu – v řádu desítek milionu korun. Zejména u těch velkých a rozsáhlých akcí trvá projekční příprava a vyřízení všech povolení několik let. Samotná výběrová řízení na zhotovitele pak trvají další nejméně půlrok, ale často i mnohem déle. I proto nemůžeme a nebudeme slibovat konkrétní zahájení velkých projektů. V tuto chvíli ale víme, že v letošním roce bude započato několik staveb menšího rozsahu, a to na jedné z botanických stezek.

Na Cestě vody vznikne komplex menších lesních voliér pro naše druhy sov. Zoo Ostrava je dlouhodobě zapojena do repatriačních projektů pro sýčky obecné (Athene noctua) a sovy pálené (Tyto alba) – odchovaná mláďata bezplatně poskytuje pro vypouštění do přírody ČR a na Slovensku. U puštíka bělavého (Strix uralensis macroura) pak v Ostravě odchovávaná mláďata posilují divokou populaci těchto velkých sov v Rakousku v rámci mezinárodního záchranného a repatriačního projektu. Sýčci a sovy pálené byli dosud chováni v zázemí, nově tak budeme moci představit tyto sovy i našim návštěvníkům. Ale nejen je, v nových voliérách najdou svůj domov i další naše druhy sov, například sýc rousný (Aegolius funereus) nebo kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).

Nedaleko sovích voliér byla zahájena i stavba další velké voliéry pro dravce – pro ohrožené orly královské (Aquila heliaca), jedny z našich největších dravých ptáků dosahujících váhy až 4,5 kg. V mezinárodním Červeném seznamu ohrožených druhů jsou vedeni v kategorii „Zranitelný“ s odhadovaným počtem populace do 10 tisíc dospělých jedinců. Většina z nich se vyskytuje na území Ruska a Kazachstánu. V České republice patří tento orel mezi kriticky ohrožené živočichy. Od roku 1998 zde velmi vzácně hnízdí 2-3 páry, v roce 2017 se počet zvýšil na více než 10 párů, které se pokoušejí hnízdit. Pěti z nich se nakonec podařilo vyvést rekordních deset mláďat. Ve stejném roce však byli dva orli královští otráveni karbofuranem. Proto se budeme dále zaměřovat i na osvětu a boj proti používání otrávených návnad, které stále patří k reálným nebezpečím ohrožující nejen pro tyto majestátní dravce.

Nová zvířata v ostravské ZOO

O co tzv. „menší“ jsou tyto tři uvedené nové stavby, o to větší zvířata bychom rádi tento rok do zoo dovezli. Zdálo by se, že hmotnostně nemůžeme překonat samce slona indického přivezeného v roce 2018, ale ve skutečnosti může v součtu v Zoo Ostrava skončit ještě o něco více tun nových zvířat… V průběhu první poloviny roku by se měl ze Zoo Praha vrátit samec lva indického (Panthera leo persica) po jeho chovatelské misi u tamních samic. Z dalších šelem by měl být dovezen mladý samec levharta cejlonského (Panthera pardus kotiya) a mladá samička pandy červené (Ailurus fulgens fulgens). Jakmile ostravský koordinátor sesbírá potřebné podklady od všech chovatelů hrochů obojživelných (Hippopotamus amphibius) pro aktuální vydání Evropské plemenné knihy, doporučí dovoz nejvhodnějšího samce do Ostravy. Do indického výběhu safari budou dovezeny tři samice buvola domácího. Dále bychom rádi doplnili skupinu šimpanzů hornoguinejských (Pan troglodytes verus) o další samice.

Každopádně ale neumíme zcela jistě říci, zda se opravdu podaří přivézt všechna výše zmíněná zvířata, stejně jako kdy se tak případně stane. V některých případech stále probíhají jednání s příslušnými koordinátory evropských záchovných programů a do té doby nebude vědět nic bližšího. A u všech zvířat se reálná situace mění doslova každým dnem.

ZOO Ostrava v roce 2019: Akce pro veřejnost

Rovněž nabídka vzdělávacích aktivit pro školy i doprovodných akcí pro širokou veřejnost bude velmi pestrá. Během hlavní sezóny, tj. od dubna do října 2019, se budou moci návštěvníci opět těšit na komentovaná setkání u vybraných druhů zvířat, víkendové komentované prohlídky pěstebních skleníků, které nejsou veřejnosti běžně přístupné, a také řadu tematických víkendových akcí a přednášek:

 • 1. února – Pololetní prázdniny v zoo     
 • od 4. února – Jarní prázdniny v zoo
 • 6. února – Přednáška v zoo: Jeřáby táhnou… anebo ne? Aneb o migraci jeřába popelavého
 • 16. února – Valentýn v zoo
 • 6. března – Přednáška v zoo: Posviťme si na zvířata aneb Umění svítit (nejen) v reálné chovatelské praxi
 • 23. března – Jaro v zoo: zahájení komentovaných setkání
 • 3. dubna – Přednáška v zoo: Ekologie, ekologický, ekologičtější – hledání souvislostí aneb Chráníme do úplného zničení
 • 6. dubna – Den ptactva
 • 22. dubna – Velikonoce v zoo
 • 27. dubna – Den Země
 • 1. května – Den pro zoologické zahrady
 • 4. května – Den pro šelmy
 • 5. května – Skautská neděle v zoo
 • 7. května – Přednáška v zoo: Jak se žije rysům a jiným šelmám v Beskydech
 • 11. května – MAY DAY: Den pro pěvce
 • 1. června – Den dětí
 • 5. června – Přednáška v zoo: Co trápí včely
 • 15. června – Den pro včely a medobraní v zoo
 • 29. června – Den pro želvy
 • 8.-12. července – Týden pro domácí zvířata
 • 10. srpna – Den pro slony
 • 17. srpna – Den bez palmového oleje
 • 30. srpna – Běh pro gibony
 • 4. září – Mezinárodní noc pro netopýry
 • 7. září – Den pro supy
 • 14. září – Den pro seniory
 • 5. října – Den zvířat
 • 2. listopadu – Halloween v zoo
 • 14. prosince – Advent v zoo
 • 24. prosince – Štědrý den v zoo

Aktuální informace najdou zájemci na www.zoo-ostrava.cz.