Kontrolám se nevyhnulo sedm podniků jak v centru Brna, tak i na jeho okraji a pokračovalo se i za hranice města na Blanensko, kde byly prověřeny další čtyři podniky. Skutková podstata všech zjištěných porušení zákona byla až na jednu výjimku totožná – provozování hazardní hry bez patřičného povolení. V jednom případě byla zjištěna hra bez registrace a na cizí hráčskou kartu.

Pravidla a způsob provozování hazardních her jsou v České republice zakotveny v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Ten jasně stanovuje, že provozovat hazardní hru lze pouze na základě povolení, které vydává Ministerstvo financí ČR. Hráči jsou zase povinni se v dané herně registrovat na základě údajů z občanského průkazu a hra jim je pak umožněna pouze s jejich hráčskou kartou.

Za porušení zákona o hazardních hrách může být ve správním řízení uložena pokuta až do výše 50 milionů korun. Zadržená zařízení a finanční prostředky pak mohou propadnout ve prospěch státu.