Rozhodujícím kritériem pro výběr poskytovatele e-mailingových služeb byla především spolehlivost a rychlost řešení stanovených požadavků. Na volbě zmiňovaného systému se odrazily i dřívější pozitivní zkušenosti. „Je to pro nás významný akumulátor obchodních informací, který disponuje příjemným uživatelským prostředím. Je uzpůsobený českému prostředí, a technologické možnosti v budoucnu umožní využívání informací v dalším rozšiřování a cílení obchodních aktivit po potenciální investory,“ říká k výběru Aleš Bastin, obchodní ředitel AVANT investiční společnost, a.s.

WebContent Emailing bude využíván nejen pro klasické e-mailingové kampaně a jejich vyhodnocení, ale i pro sběr kontaktů potencionálních investorů ať už přímo z jednotlivých webů/microsite společností nebo prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API).

API komunikace má zajišťovat registraci nových zákazníků z externích zdrojů, kde je systém zaregistruje a prostřednictvím automatické kampaně jim zašle informační e-mail o společnosti a spravovaných fondech. Důraz je kladen i na některé funkce z oblasti řízení vztahu se zákazníky, které WebContent Emailing obsahuje. Jedná se například o přehled aktivit jednotlivých zájemců či stávajících zákazníků, propojení s kalendářem, plánování schůzek nebo telefonních rozhovorů.

„Jsme rádi, že si nás vybrala právě tak významná a velká investiční společnost jako je AVANT,” podotýká Aleš Přistál, jednatel společnosti WebMotion, která je autorským vlastníkem systému WebContent. „Cílem bylo vyhovět požadavkům na integraci a propojení s externími zdroji pro získávání leadů s maximální automatizací kampaní. V následujících měsících se chceme podílet na aktivitách vedoucích ke zvýšení efektivnosti a návratnosti e-mailingových aktivit, včetně rozšiřování funkcí našeho řešení na základě požadavků klienta” dodává.