V sobotu krátce před jedenáctou hodinou večer prováděli strážníci z Prahy 2 kontrolní činnost na náplavce Rašínova nábřeží, kde si všimli skupinky lidí.

Dvě osoby ležely na lavičce, další se jim pokoušely pomoci z ní vstát. Jedna dívka držela v ruce nedopitou láhev s alkoholem, druhá nebyla schopná se bez cizí pomoci postavit na nohy. Strážníci tedy okamžitě přivolali na místo záchrannou službu.

Poté vyzvali mladistvé k předložení dokladů a provedení orientační dechové zkoušky. Dvěma nezletilým mladíkům a dvěma nezletilým dívkám naměřili od půl až do dvou promile alkoholu v dechu. O události byli vyrozuměni jak zákonní zástupci mladých lidí, tak i policisté.