Nejvíce informací o školách se dozvědí zájemci na internetu, veletrzích či od starších kamarádů. Podle pedagogů je ale nejlepší, když danou školu osobně navštíví. Ať už na dnech otevřených dveří či na individuální návštěvě školy si zájemci o studium mohou promluvit jak s pedagogy, tak současnými studenty. Rozhodně by ale neměli vybírat jen z jedné školy.

Uplatnění v oboru

 „U nás si zájemci mohou prohlédnout celou školu od učeben doslova nabitých výpočetní technikou až po posilovnu. Na dnech otevřených dveří si mohou rodiče i žáci udělat nejlepší obrázek, jak to na škole chodí,“ říká Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky na pražském Proseku (SSŠVT), která pořádá poslední den otevřených dveří 9. února od 17:30 hod.

Nejprve by ale žáci měli objektivně zhodnotit své schopnosti, znalosti, a zda ho učení baví. Měl by si vybrat to, co chce dělat on, ambice rodičů by v této situaci měly jít stranou. Důležité je také vybrat obor, který má slibnou budoucnost a absolventi se uplatní na trhu práce.

Mezi takové obory patří podle posledních výzkumů finance, bankovnictví, personalistika a technika, nejvíce přitom informační technologie. V rozhodování o výběru odborné školy zaměřené na IT hraje hlavní roli kvalita výuky a učitelského sboru, možnost odborného rozvoje formou kurzů či letitá tradice v oboru. Při váhání uchazečů pomáhá školám nalákat je třeba na speciální obory, praxi, stipendia, sportovní a kulturní akce,“ vysvětluje Vodička.

Na co se ptát?

Ať už si vyberete IT či jakýkoli jiný obor, je důležité zjistit počet a vybavení speciálních učeben, například na ICT. „Zajímejte se ale i o počty hodin výuky, které studenti tráví přímo u počítače. Zeptejte se, co se v jednotlivých předmětech učí a zda vyučující spolupracují s praxí. Kolik žáků pokračuje ve studiu na VŠ a podobně. Ptejte se, ať si můžete vytvořit ucelený názor,“ radí Vodička.

Dalším kritériem při výběru střední školy může být například počet specializací, které nabízí. Mějte na paměti, že je důležitější kvalita než kvantita. Pokud tedy škola nabízí například deset různých oborů, může se stát, že výuka nebude na tak kvalitní úrovni, na jaké by měla být. Vodítkem může být například i tradice školy a zkušenosti bývalých studentů, praxe a úspěchy pedagogů a podobně.