První den semináře vás Brandon Bays seznámí s danou metodou a provede praktickou ukázku, jak s ní pracovat. V odpoledních hodinách si účastníci s pomocí skript a trenérů projdou celým procesem Emocionální Cesty.

Sobotní proces Fyzické Cesty je zaměřen především na odhalování a léčení příčin fyzických zdravotních obtíží. Účastníkům semináře, ať už s vědomými či nevědomými potížemi, tato metoda rychleji pomůže najít a uvolnit jakékoliv bloky, které za potížemi stojí.

Během části Pokročilé nástroje získají návštěvníci mnoho dalších jednoduchých, ale velmi účinných nástrojů, které proces Cesty usnadňují.

V pátek a sobotu potrvá seminář od 9:00 do 20:00, v neděli pak končí zhruba v 19:00.

Rozpis podrobněji:

1. den – Proces Emocionální Cesty

V pátek dopoledne (cca. od 9 hod) lektorka Brandon Bays blíže seznámí příchozí s danou metodou Cesta. Získají informace o procesu a základní stavební kameny práce s emocemi. V odpoledních hodinách proběhne živá demonstrace a pak následuje praktická část, kdy účastníci podniknou vlastní „Cesty“  s vybraným partnerem, tzn. vzájemně se provedou procesem uvolnění emocionální zátěže.

Lidé budou mít k dispozici skripta s podrobným návodem, pomocí kterého hladce projdou celým seminářem. Součástí práce je vytvořit příjemné, bezpečné a intimní prostředí tak, aby dvojice mohla pracovat i na velmi osobních tématech. Přítomní trenéři a asistenti budou ochotni pomoci s procesem nebo odpovědět na dotazy.

Pořadatelé radí lidem, aby přišli s otevřenou myslí a otevřeným srdcem, s upřímným přáním zbavit se emocionální zátěže, která je trápí. Pokud zatím nevědí o žádném konkrétním problému, který by chtěli řešit, nevadí. V průběhu sobotního dopoledne témata pozvolna začnou vycházet na povrch.

Samoozdravnému procesu velice prospěje, pokud sobotní večer po semináři návštěvníci stráví jako odpočinkový a půjdou brzy spát, aby tělo mohlo plně integrovat změny, na kterých budou pracovat během dne.

2. den – Proces Fyzické Cesty

V sobotu se bude stavět dál na základech, které byly položeny společnou prací a přejde se od emocionální Cesty k fyzické. Přítomní se naučí úžasný proces, který Brandon pomohl vyléčit nádor. Není potřeba mít žádný konkrétní diagnostikovaný fyzický problém.  I tak tento proces určitě prospěje - všichni máme podle pořadatelů ze společnosti WiNspirace 4U, s.r.o. v sobě místečka, kde lidé ukrývají napětí, strachy, stará zranění. Fyzická Cesta pomůže uvolnit jakýkoli blok v tomto směru.

V neděli večer je pak možné zažít pocit osvobození a hlubokého klidu a míru - jako když člověk odloží fyzickou a emocionální zátěž, kterou vláčí celá léta. Můžete vykročit do světa silnější, moudřejší, svobodnější a připraveni používat úžasné nástroje, které jste si během víkendu osvojili, k dalšímu pokroku ve vlastním životě.

 3. den - seminář Pokročilé nástroje     

Na nedělním semináři Pokročilé nástroje, který se stal nyní nedílnou součástí semináře Intenzivní Cesta, se lidé naučí a zažijí další potřebné nástroje, které prohloubí jejich znalosti ze dvou předchozích dnů a umožní ještě lépe začlenit Cestu do života a používat ji se svou rodinou či přáteli.

Seminář Brandon Bays:

Kdy: 18.–20. 3. 2016 (začátek vždy v 9:00, konec v pátek a sobotu v cca 20:00 a v neděli v cca 19:00)

Kde: KC City, Na Strži 65/1702, Praha 4 (www.kc-city.cz)

Pořadatel: WiNspirace 4U, s.r.o.

Prodej vstupenek a odpovědi na dotazy ohledně semináře na kontaktech info@cestabrandonbays.cz; +420 604 931 957.