„Se změnou životního stylu se vytrácí z náměstí život. My jsme chtěli ocenit ty, kterým se podařilo náměstí zrekonstruovat a vytvořit podmínky pro setkávání spoluobčanů. Zároveň věříme, že oceněná města a obce se stanou příkladem těm, kdo se na rekonstrukce náměstí chystají,“ řekl při vyhlašování výsledků soutěže jeden z členů poroty, architekt Robert Sedlák.

Odborná porota - složená z architektů a socioekonoma - posuzovala vzhled náměstí, řešení dopravy, bezbariérovost prostoru, kvalitu použitých materiálů i to, jak se podařilo skloubit historické stavby se soudobými prvky. Ze všech přihlášených měst a obcí pak vybrala čtyři návsi a pět náměstí. O výsledném umístění finalistů rozhodovala veřejnost v internetovém hlasování.

Nový Jičín, náměstí

„Velmi si ocenění vážíme. Poděkování náleží všem, kteří se v letech 2008 až 2009 podíleli na rekonstrukci náměstí. Přejeme si, aby náměstí žilo. Snažíme se o to různými akcemi i příznivými nájmy nebytových prostor. Potěšila nás cena v podobě jízdního kola i stojanu na bicykly. Jako by navazovala na náš úspěch v Belgii, kde jsme získali mezinárodní ocenění za kvalitní řešení naší drážní cyklostezky,“ uvedla místostarostka Nového Jičína Blanka Faluši.

Novojičínské Masarykovo náměstí bylo zrekonstruováno před šesti lety. Bylo kompletně předlážděno, v podloubí bylo vybudováno nové veřejné osvětlení a na centrální plochu byly dodány umělecké prvky. Celá přeměna náměstí stála 56 milionů korun, téměř 23 milionů korun pokryla dotace.