Cesta sedmi kostelů je zajímavý lokální projekt, který v sobě spojuje kulturu, historii i tradice. Návštěvníci se dozvědí nejen mnoho o místní historii a zajímavostech, ale třeba i o řemeslech, krajině a samozřejmě tradicích založených na křesťanství. Cesta sedmi kostelů je vzdání úcty směrem ke stavitelům chrámů, k řemeslu, umění, k možnosti předat dál poklady, které nám byly svěřeny. „Cesta sedmi kostelů si klade za cíl obnovovat vztah lidí ke kostelům, k místu, ale i křesťanským tradicím, společenství a setkávání,“ vysvětluje farář Kamil Vrzal z Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice.

Zakončení Cesty sedmi kostelů na posvícení sv. Havla

Do Skvrňova i přes nepřízeň počasí dorazily desítky poutníků od kostela z nedalekého Vavřince. Vedl je farář Kamil Vrzal a nesl při tom symbolicky dřevěný kříž. Nejprve si tak tedy návštěvníci mohli za zvuku kostelního zvonu prohlédnout udržovaný exteriér románského kostela s třípatrovou věží s trojobloukovými okénky. Z úst starostky Evy Knížákové se pak dozvěděli, že místo je v posledním desetiletí po dvacetileté odmlce stále více využíváno. Z iniciativy Obce Skvrňov a místních rodin byly před jedenácti lety obnoveny Vánoční mše včetně doprovodného programu a v loňském roce i se zřejmě prvním, o to hezčím Betlémem.

V poslední době však možností, jak z této významné kulturní památky vytvořit místo pro setkávání místních i přespolních návštěvníků pomalu přibývá. Pomineme-li příležitostná společenská setkání, jako je pouť Sboru dobrovolných hasičů Skvrňov v případě jejich výročí, případně žehnání obnovenému zvonu v kostele, přibyly v poslední době právě pravidelné akce, jako je Noc kostelů (letos poprvé) nebo Cesta sedmi kostelů.

Zejména pro tyto příležitosti je pak s kostelem a jeho okolím počítáno a obec se snaží o jeho postupné další zvelebování a opravy.

Kostelem zněly tóny opraveného harmonia

A tak aby kostel sv. Havla co nejlépe sloužil pro nejrůznější setkávání návštěvníků a příležitostné mše svaté, tak bylo v nedávné době opraveno například harmonium, tedy nástroj, který slouží místo varhan a je podobný pianinu. Stejně tak se do skvrňovského kostela po zhruba dvaceti letech vrátily obrazy křížové cesty, jelikož původní vyobrazení bylo tehdy ukradeno. Pachatele se však podařilo objasnit. Postupné průběžné opravy dveří, na míru vyrobených dřevěných žaluzií, opravy hřbitovní zdi pak zakončuje v loni slavnostně požehnaný zvon sv. Petra, který kolem koruny nese nápis budící řadu otázek a o němž jsme psali již minule.

Do Cesty sedmi kostelů jsou vybírána především sakrální místa se zajímavou historií a spjatá s místními tradicemi a uměním, nicméně povětšinou již dlouhodobě zavřená, zapomenutá nebo neudržovaná. V případě Skvrňovského kostela se však díky iniciativě Obce Skvrňov podařilo tuto významnou architektonickou památku oživit a využívat jako kulturní a sakrální místo i v dnešní době.  

Po staletích sloužil mši ve Skvrňově biskup

Vzhledem k tomu, že už několik set let je kostel využíván jako filiální, tedy ne k pravidelným nedělním mším, je dozajista zajímavostí, že mši svatou v neděli v rámci zakončení letošní Cesty sedmi kostelů odsloužil biskup Mons. Karel Herbst. Vzhledem k chybějícím záznamům a s vědomím historie kostela jde tak po staletích o pravděpodobně první mši zde slouženou biskupem nebo možná i zcela první v historii.

Cestu požehnal kardinál Duka, na příští ročník se lze přihlásit

V součtu se do projektu Cesta sedmi kostelů zapojilo už 28 kostelů. Jde o zajímavou připomínku míst, s nimiž žijeme nebo které jsou okolo nás, mají zajímavou historii, a sloužily našim předkům po celé generace. Příští rok proběhne již pátý ročník a první putování pravděpodobně proběhne již v zimních měsících.

„Přijměte, prosím, mé požehnání určené nejen vám, ale také všem spolupracovníkům a návštěvníkům tohoto projektu,“ řekl kardinál Dominik Duka k Cestě sedmi kostelů.

Více informací o navštívených místech, ale pro příští rok plánovaných, bude možné dohledat na webových stránkách Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice.