V Nostickém paláci se 26. října 2015 dopoledne konala tisková konference k udílení státních cen za kulturu, přesněji za literaturu, překladatelské dílo, výtvarné umění, divadlo, architekturu a hudbu, kinematografii a audiovizi.

Úvodní řeč měly náměstkyně člena vlády Alena Matoušková a náměstkyně pro řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová, které připomněly dlouhou historii udílení státních cen a také představily přítomné zástupce poroty, kterými byli doc. Mga. Jan Burian ředitel Národního divadla, spisovatel a novinář Viktor Šlajchrt, pedagog a překladatel Jiří Našinec, Tereza Dvořáková z Rady Státního fondu kinematografie, architekt prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger a také vysokoškolský učitel, kritik umění doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Laureátem za Literaturu se stal básník, překladatel, spisovatel a autor písniček Pavel Šrut za dosavadní dílo (autor knih Lichožrouti, textu k písni Kolej Yesterday, aj.)

Jaroslav Vostrý obdržel cenu za celoživotní přínos k rozvoji divadelního umění, metodiky a teorie, zejména s přihlédnutím k působení v Činoherním klubu ve druhé polovině 60. let a k pedagogické a vědecké činnosti na pražské Divadelní fakultě Akademie múzických umění (Scénologie dramatu, Obraz a příběh, O hercích a herectví aj.).

Hudební skladatelka a pedagožka Ivana Loudová získala ocenění přínos v oblasti hudby, přesněji za kompoziční mistrovství, reprezentaci české hudby v zahraničí a výchovu mladé skladatelské generace (autorka řady komorních, orchestrálních i vokálních skladeb).

Architekt, designér a pedagog Otakar Kuča byl oceněn za přínos v oblasti architektury, celoživotní jedinečné dílo v krajinářské architektuře a citlivou kontextuální kultivaci veřejného prostoru (působil například v pražském Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, Výzkumném ústavu výstavby a architektury).

Překladatel, redaktor a literární historik Hanuš Karlach obdržel ocenění za překladatelské díla z cizího jazyku do češtiny (překlad děl Gottfrieda Benna, Guntera Grasse aj.).

Ludvík Hlaváček získal cenu za přínos do výtvarného umění, za teoretickou i kurátorskou činnost, dlouhodobě neochvějné občanské postoje i teoretickou a kurátorskou činnost (publikace v časopisech Ateliér, Art a Antique, Mezi první a druhou moderností, aj.).

Slavnostní udílení ocenění za přínos kinematografii a audiovizi proběhne 29. října 2015 v kině Popepro. Cenu získá im memorial uznávaný kameraman Miroslav Ondříček, který se do šiřšího povědomí dostal především spoluprací s režisérem Milošem Formanem (Lásky jedné plavovlásky, Hoří má panenko, Amadeus aj.) a scenáristka a významná režisérka nové vlny Drahomíra Vihanová (Zabitá Neděle, Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba, Proměny přítelkyně Evy, aj.).

Státní cena se uděluje od roku 1920 a vyhlašuje se vždy k datu výročí vzniku republiky. V roce 1948 bylo udílení státních cen pozměněno vlivem politických změn a znovu tradičně obnoveno až s rokem 1995 tehdejším ministrem kultury Pavlem Tigridem. Letos se pyšní dvacátým výročím, kdy jsou každoročně oceňovány kulturní osobnosti za významný přínos české kultuře.