Z nehlídané tašky (volně ležící na dece u bazénu) odcizil neznámý pachatel pánskou peněženku s penězi, osobními doklady a platební kartou. Okradený muž vyčíslil hodnotu odcizených věcí na 7 800 korun.

Rada policie:

Při návštěvě koupališť, bazénů či jiných míst ke koupání (jako jsou například přehrady, vodní nádrže a další) se snažte omezit na minimum počet cenných věcí, které s sebou berete.

Nenechávejte volně odložené věci ani na krátkou dobu bez dozoru, o střežení požádejte například důvěryhodnou osobu v blízkosti.