Na dopravní obslužnost, ale také zajištění veřejného pořádku budou dohlížet policisté z dopravní i pořádkové služby, a to jak z Územního odboru Jablonec nad Nisou, tak i posily z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. 

Situaci mezi fanoušky budou monitorovat taktéž kriminalisté. Připraveni jsou i psovodi, či pro případné nekonfliktní řešení nastalých situací rovněž členové antikonfliktního týmu. V případě, že by došlo k vážnému narušení veřejného pořádku, jsou připraveni také policisté pořádkových jednotek.

Kromě policejních sil bude situaci v okolí stadionu sledovat speciální mobilní monitorovací vůz, díky kterému bude možné velmi rychle reagovat na vzniklé protiprávní jednání, ať už přesupkového či trestního charakteru.