Kalendář vytvořila společnost Z Studio jako sponzorský dar pro Útulek pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava. Autorkou barevných fotografií je pak Zuzana Šimková, studentka Univerzity Tomáše Bati. Kromě fotek jsou v kalendáři i ruční kresby.