Posledním hostem v divadle byla plavkyně Lucie Leišová, čtvrtá česká žena, v tomhle případě devatenáctiletá dívka, která přeplavala Gibraltar. Plavala ze Španělska do Afriky.

Jan Kraus na úvod pustil ukázku, na níž je zachycen start v sedm hodin ráno! Úžinu prý Lucie přeplavala za 6,5 hodiny. Její výkon ocenili diváci potleskem, avšak Jana Krause spíš velmi zajímalo pozvání na večeři od prince Edwarda, které mladá plavkyně dostala.

Její přeplavání Gibraltaru totiž bylo zaštítěno programem 'Mezinárodní cena vévody z Edinburghu'. Lucie byla jako jedna z několika zástupců mladých lidí, kteří do ní byli zapojeni, vybrána na večeři s princem do Londýna.

Plavkyně například vzpomněla na drobné faux pas, kdy místo podání ruky ke gratulaci po zvládnutém projevu si s princem chtěla plácnout. Jana Krause to velmi pobavilo a vyzvídal ještě další detaily.