Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas, prozradil 10 tipů, které pomohou připravit prezentaci, s níž u posluchačů uspějete.

1. Sepište si scénář

Většina prezentací vytvářených v programech typu PowePoint trpí společnou nectností: jde o fakta řazená za sebe, bez jakéhokoli rytmu, gradace a závěru! Prezentující by si měl především ujasnit, co chce říci, a teprve poté sestavovat jednotlivé snímky.

2. Ne vše najednou!

Zobrazte vždy pouze to, o čem chcete právě hovořit – vaši posluchači budou přirozeně číst vše, co jim promítnete. Pokud zobrazíte vše najednou, odvedete pozornost od toho, co právě říkáte. K tomu zbytečně vzbudíte v posluchačích netrpělivost. Budou mít pocit, že musí čekat, až dořeknete, co oni už si dávno přečetli.

3. Body, ne odstavce

Jednou z metod, jak spolehlivě "zabít" prezentaci, je snažit se do ní napsat co nejvíc. Snímky mají být jen jednoduchou vizualizací, která podpoří váš projev! Pokud jste nejistí a potřebujete pro sebe obsáhlejší podklady, využijte funkci poznámek. Ty uvidíte na svém počítači, ale nebudou se promítat na plátno.

4. Věnujte pozornost designu

PowerPoint či jiné prezentační nástroje nabízejí velké množství možností, jak dodat prezentacím na pestrosti. Mizející, blikající a otáčející se texty opravdu prezentaci na poutavosti nepřidají. Držte se toho, že méně je někdy více:

  • Pro texty používejte jednoduché a snadno čitelné fonty (například Arial, Helvetica nebo Calibri). Dekorativní řezy písma používejte výjimečně pro nadpisy a pouze pokud jsou dobře čitelné
  • Používejte tmavý text na světlý podklad. Pokud musíte využít tmavý podklad (například pokud je to standardní template firmy), zvolte velmi světlou barvu a o 2-3 body větší velikost písma
  • Vyhněte se zmatku – nadpis, pár bodů, maximálně obrázek nebo graf - nepřehledné snímky opět vedou ke ztrátě pozornosti auditoria.

5. Šetřete obrázky

Existují dva protichůdné názory na obrázky v prezentaci, jelikož jedni tvrdí, že pomáhají udržet zájem posluchačů a nahradí mnoho slov; ti druzí, že obrázky pouze odvádějí pozornost a ruší. Oba mají v něčem pravdu. Obrázky je dobré využít v případě, že přinášejí nějakou informaci a napomáhají vysvětlení toho, co prezentujeme. V opačném případě opravdu pouze odvádějí pozornost.

6. Důležitý je celek

Mějte vždy na paměti, že promítané snímky jsou pouze částí prezentace, a ne tedy nejdůležitější. I když budete prezentovat v zatemněné místnosti, věnujte pozornost také sobě – čili jak budete vystupovat, co si na sebe obléknete, jak se budete pohybovat po místnosti. Vy jste v centru pozornosti bez ohledu na to, jak zajímavé jsou snímky vaší prezentace.

7. Připravte si překvapení

Stejně jako skvělá kniha, i skvělá prezentace potřebuje něco překvapivého, co posluchače upoutá, abyste je poté mohli vtáhnout do děje.

8. Pokládejte otázky

Pomocí otázek vzbudíte zvědavost a zájem publika. Udržujte napětí tím, že položíte otázku, necháte posluchače popřemýšlet, a přejděte na další snímek s odpovědí. Pokud je to vhodné, zapojte do odpovídání i publikum, dejte však pozor, abyste prezentaci udrželi ve svých rukou.

9. Mluvte výrazně a zřetelně

Prezentujte, jako hovoříte s přáteli, nikoli jako když čtete z poznámek. Mluvte nahlas a pracujte s tónem hlasu, mezi zásadními sděleními dělejte přestávky! Strohý mechanický projev nefunguje - stejně jako rozmáchlá teatrálnost plná dramatických gest, která odvádí pozornost od obsahu sdělení. Ne každý hned zvládne sympatický přirozený projev, ale většina jej zvládne nacvičit.

10. Porušujte pravidla

Čas od času je ale přínosné některé z uvedených pravidel porušit. Překvapivé vybočení je vždy přínosnější než nudné dodržování pravidel.