Mohu pracovat, když se mi to zrovna hodí – s touto zásadou brzy zjistíte, že je večer a vy jste ještě moc neudělali. Zato jste stihli plno zábavných činností! Je třeba stanovit si závazná pravidla a plán práce, včetně termínů dokončení jednotlivých úkolů, a důsledně je dodržovat.

Dobré je používat nějakého softwarového pomocníka, který bude dlouhodobě sledovat vaše pracovní činnosti – je opravdu zajímavé zjistit, jakou část doby strávené prací věnujete na „placené“ činnosti, kolik času spolkne komunikace a podpůrné činnosti.

Mohu pracovat kdekoli – vzít si notebook do postele a pustit si k tomu třeba televizi, také není cesta k efektivnímu zapojení. Pokud to už s prací z domova myslíte opravdu vážně, je třeba mít svůj pracovní kout, v němž se oprostíte od rušivých vlivů, máte tam vybavení, které ke své práci potřebujete a v ideálním případě zde nevykonáváte jiné činnosti.

Zvládnu práci i provoz domácnosti najednou – pokud chcete být efektivní, je třeba oddělit práci a běžné domácí provozní činnosti.

Naučte se vyčlenit si čas, kdy se budete soustředit skutečně jen na práci, kdy nebudete řešit osobní telefonáty či komunikaci na sociálních sítích, pročítání informací na internetových portálech, ani prádlo v pračce, neumyté nádobí či složenky. Zvláště náročné je skloubit práci z domova se zbytkem rodiny.

Kam bych chodil, pracuji pohodlně z domova – dlouhodobá práce z domova může vést ke ztrátě sociálních vazeb, pokud se nepostaráte o opak.

Odborníci doporučují vyčlenit si aspoň 1 den v týdnu ke schůzkám s partnery, kolegy nebo zákazníky. Pokud to povaha práce nevyžaduje, sejděte se aspoň s někým na oběd, zapojte se do diskusních skupin či organizací, nebo prostě jen do sportovního klubu, kam budete pravidelně docházet.

To, čím se živím, umím, víc nepotřebuju – tak s takovýmto přístupem časem ztratíte profesní kredit a budete zbytečně ztrácet čas činnostmi, které můžete zautomatizovat.

Práce z domova vyžaduje zvládnutí výpočetní techniky aspoň na uživatelské úrovni. Samozřejmostí je navíc vzdělávání v oblasti vašeho podnikání, ale ani v obecné rovině nestačí pouze rutinně využívat „své“ postupy.