Jaká jsou základní pravidla, kterými by se měly řídit naše ratolesti, ale která bychom měli znát především my, jako starostliví rodiče, abychom děti před nástrahami ochránili?

„Měli bychom věnovat pozornost především třem oblastem – a to zásadám komunikace v sociálních sítích, obecným zásadám bezpečnosti a zajištění našich dat, zejména pokud s dětmi sdílíme některé přístroje,“ podotkl Ondřej Ševeček, bezpečnostní analytik a odborný lektor Počítačové školy Gopas.

6 zásad pro děti a jejich rodiče:

  1. Vysvětlete dětem, že by neměly zveřejňovat (ani posílat) žádná soukromá osobní data. S rozmyslem uvádět, například na Facebook, kde bydlí, kdy a kam konkrétně pravidelně chodí na kroužky, co je baví – vždy je dobré se zamyslet nad tím, co o sobě sdělují veřejně. Nabídněte jim, že se podíváte, co o nich na sociální síti vidí úplně cizí lidé, a vysvětlete, že na jejich profil se nedívají jen kamarádi.

  2. Je třeba jim objasnit, proč nelze přijímat nabídky přátelství od lidí, které děti znají pouze ze sociální sítě, nebo je o ně žádat; a už vůbec že není možné se s takovými lidmi scházet. A stejně jako v reálném světě – pokud dítka někdo ponižuje, obtěžuje, pronásleduje, nebo jim dokonce vyhrožuje, mají se svěřit někomu, komu věří, nejlépe dospělému.

  3. Děti by měly vědět, že nemají instalovat programy, pokud si nejsou jisty, co daná služba, hra či aplikace obsahuje, nebo co instalace obnáší. Že lákavé soutěže o exkluzivní ceny nabízené prostřednictvím aplikací i mailu mohou být drahá legrace. A pokud nevědí, je lepší se zeptat.

  4. Zaveďte také domácí pravidla pro využívání počítače. Jakmile začnou děti samy používat Internet, poučte je o úskalích on-line komunikace – je dobré sestavit seznam pravidel, jež bude celá rodina dodržovat. Tato pravidla by také měla určovat, kam mají děti přístup a za jakých podmínek.

  5. Pokud se děti zapojují do sociálních sítí, nezapomeňte sebe, ale i potomka seznámit s podmínkami užívání takovéto sítě. Ujistěte se, že děti dosahují požadované věkové hranice (Facebook například od 13 let). Zjistěte si, jaké je zaměření dané sociální sítě, jak funguje, nastavte vhodně bezpečnostní pravidla. Především je důležité dětem vysvětlit, proč a jak mají při využívání těchto sítí chránit své i naše soukromí.

  6. Vysvětlete dětem, co mohou či nemohou na počítači dělat. Objasněte jim i to, proč není vhodné neomezeně pouštět na počítač své kamarády a jak lze zneužít jejich virtuální identitu.

Tři rady pro zabezpečení připojení:

  1. Používejte netriviální hesla, pravidelně je měňte, nepoužívejte stejné heslo k různým službám a heslo nikomu neprozrazujte. Nebuďte líní a seznamte se s pravidly použití a způsoby nastavení každé aplikace či služby.

  2. Pokud se třeba na domácím počítači střídá více uživatelů, vytvořte pro ně různé profily a zabezpečte přístup k citlivým datům a aplikacím. Je vhodné omezit možnost správy počítače pro „menší“ uživatele.

  3. Rozhodně nezapomeňte ani na antivirový program s pravidelnými updaty, využijte firewall, či speciální programy na odstranění škodlivého malwaru! Mnohé z těchto programů jsou pro domácí účely zadarmo.

A dobrá rada na závěr:

Jako rodiče byste měli podporovat sociální kontakty dětí pouze s lidmi, které osobně znají a pomáhat jim rovněž nalézat dobrou rovnováhu mezi osobní a virtuální komunikací. Mluvte s dětmi o tom, co na počítači či tabletu dělají, co je zajímá a baví. To bude jistě nejlepší investice do bezpečné budoucnosti vašich dětí – a to nejen na internetu.