„Po projednání případu s jeho účastníky, resp. jejich zákonnými zástupci a po prostudování předloženého listinného materiálu vyhodnotila komise jednání mladistvého P. S., čili hráče juniorského mužstva HC Motor České Budějovice, jako zvlášť závažné porušení Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a hráči uložila trest nepodmíněného zastavení činnosti na 12 měsíců - s účinností do 21. srpna 2015,“ píše se v tiskové zprávě Českého svazu ledního hokeje.

„Disciplinární řád ČSLH stanoví za zvlášť závažná provinění (včetně narušení regulérnosti soutěže) až trest v podobě doživotního zastavení činnosti, v případě mladistvých osob trest zákazu činnosti až na 18 měsíců. Pro trest ve dvou třetinách sazby se disciplinární komise ČSLH rozhodla s přihlédnutím k dosavadní bezúhonnosti tohoto hráče,“ uvádí se dále v tiskové zprávě.

Proti rozhodnutí je možné podat do patnácti dnů odvolání k VV (výkonnému výboru) ČSLH.