Zodpovědněji se ke splácení svých dluhů staví lidé ve věku 45 až 54 let, kteří během daného období splatili 2,8 % svého dluhu. Naopak lidé ve věku 18 až 24 let splatili jen 1,8 % hodnoty dluhu. Loni ale k nejzodpovědnějším plátcům patřili právě mladí lidé.

„Z těchto výsledků si lze všimnout, že ačkoliv lidé ve věku 18 až 24 let patřili i v roce 2013 k nejdisciplinovanějším osobám z hlediska splácení svých dluhů, v prvním čtvrtletí letošního roku naopak splatili nejmenší část svého dluhu ze všech věkových kategorií. Stejný trend lze vyčíst také u žen,“ uvedla Veronika Kuřinová ze společnosti KRUK.

Splácení dluhů z pohledu žen

V prvním kvartálu letošního roku splatila či začala splácet svůj dluh více než polovina žen (55,8 %). Oproti loňskému roku se tak jejich počet navýšil o 0,2 %. Nejdisciplinovanější jsou přitom ženy ve věku 45 až 54 let, které již splatily 3,6 % svého dluhu.

Naopak ženy ve věku 18 až 24 let splatily jen 2,1 % svého dluhu. Mladé ženy přitom ještě loni patřily v rámci všech kategorií mezi nejzodpovědnější, když splatily celkem 16 % hodnoty svého dluhu.

„Ženy mají většinou na bedrech péči o domácnost a taktéž správu rodinných financí. S tím souvisí jejich vyšší disciplína ve splácení závazků či snaha mít účty v pořádku, aby nedošlo k ohrožení rodiny. Muži naopak častěji vystupují při jednání směrem k finančním institucím,“ říká Veronika Kuřinová.

Splácení dluhů z pohledu mužů

Muži jsou z hlediska splácení svých závazků méně disciplinovaní než ženy (o 7,5 %). Od ledna do března letošního roku splatila či začala splácet svůj dluh sotva polovina mužů (48,3 %).

V porovnání s loňským rokem ochota mužů dostát svým závazkům vzrostla o 0,5 %, což je něco málo více než u žen. Nejdisciplovanější jsou přitom muži ve věku 25 až 34 let, kteří již splatili 2,6 % dluhu.

Každý desátý dlužník má alespoň dvě půjčky

Ze statistik mj. vyplývá, že 10,3 % zadlužených osob má alespoň dvě půjčky! V loňském roce jich přitom bylo o téměř procento méně (0,9 %).

Větší počet půjček mají ženy (10,9 %), než muži (9,8 %). Zatímco se počet žen s větším množstvím půjček meziročně navýšil o 0,8 %, u mužů byl nárůst jen nepatrně vyšší, a to o 0,9 %.