„Finanční prostředky jsou určené na dlouhodobé investiční projekty Městské části Praha 18. Především na projekt regenerace sídliště „Letňanské lentilky" započatý v roce 2011, který se týká podstatné části Letňan. Dále chce Praha 18 zateplit i budovy dvou základních škol a také vybudovat nová předškolní zařízení,“ upřesnil 1. náměstek primátora Vávra.

„Podrobně jsme se seznámili s hospodařením městské části! A momentálně splňuje všechny pro poskytnutí zápůjčky z rozpočtové rezervy města,“ dodal Vávra.

V roce 2012 byla z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuta MČ Praha 18 dotace ve výši 9 milionů korun na akci MŠ Beranových – vybudování kontejnerové MŠ.

V loňském roce městská část 18 neobdržela z rozpočtu hl. m. Prahy žádnou účelovou investiční dotaci.