Nově jmenovanídaňoví poradci (noví členové KDP ČR) převzali osvědčení z rukou prezidenta KDP ČR Ing. Martina Tučka a viceprezidentky Ing. Petry Pospíšilové.

Čtyřicet dva nových ochránců práv daňových poplatníků

Každý z nově jmenovaných daňových odborníků prokázal znalosti z oblasti daňové i ekonomické teorie a praxe v náročných písemných i ústních zkouškách. Důkladnost zkoušek dokládá i úspěšnost uchazečů, která se v dlouhodobém horizontu pohybuje kolem 20 % (zkoušky tedy úspěšně složí každý pátý uchazeč).

„Rád bych poukázal na to, že pouze registrovaní daňoví poradci, kteří složili tyto náročné zkoušky, mohou poskytovat kvalifikované rady v oblasti daňové optimalizace a s tím úzce souvisí povinné pojištění na riziko z daňových škod,“ uvedl prezident KDP ČR Ing. Martin Tuček.

Kromě odborných znalostí musí budoucí daňoví poradci splňovat rovněž podmínku čistého trestního rejstříku a být držitelem minimálně bakalářského vysokoškolského titulu. Znalosti a kompetence uchazečů jsou hodnoceny zkušební komisí složenou ze členů KDP ČR a z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR.

„Těší nás nemalý nárůst počtu mladých lidí, kteří složí velmi přísné zkoušky a stanou se daňovými poradci. Těší nás rovněž, že pokud už někteří daňoví poradci ukončí svoji činnost, tak to není pouze proto, že by byli již ve vysokém věku, ale také proto, že se stanou obchodními či finančními řediteli, nebo, jako tomu bylo letos v případě Mgr. Simony Hornochové, se stanou důležitým členem týmu ministra financí,“ řekl novým daňovým poradcům prezident komory Ing. Martin Tuček.

Dále pak zdůraznil principy Etického kodexu KDP ČR a na vnímání neustále se měnící hranice mezi efektivní daňovou optimalizací a agresivním daňovým plánováním, které se liší nejen dle jednotlivých zemí, ale mění se i v čase a dle společenských zvyklostí.

Daňový poradce stojí na straně poplatníka

Podstatou daňového poradce je stát na straně daňového poplatníka (klienta), a to zejména v komunikaci a úkonech spojených s finančním úřadem, který naopak může ocenit kvalifikované zpracování klientových daňových povinností. Daňový poradce tak zastupuje svého klienta v daňovém řízení a poskytuje mu i ekonomické rady na základě znalosti právních souvislostí. Jeho cílem je minimalizovat daňový základ poplatníka v rámci platné legislativy.

V koloběhu neustálých změn daňové legislativy a s tím spojených povinností daňových poplatníků (rozsáhlá novelizace zákona o dani z příjmu, dani z nemovitostí, zákona o DPH, zrušení daně dědické a daně darovací a převedení darů a dědictví do předmětu daní z příjmů, náhrada daně z převodu nemovitostí daní z nabytí nemovitých věcí) je daňový poradce osobou, který pomáhá s orientací v daňové problematice a s optimalizací daňové povinnosti v rámci zákonů.

KDP ČR partnerem i oponentem poradců, klientů i tvůrců legislativy

Všichni daňoví poradci jsou současně členy Komory daňových poradců ČR, která jim poskytuje zázemí a podporu v oblasti profesního růstu. Na straně druhé je KDP ČR vždy připravena řešit jakékoliv případné stížnosti nespokojených klientů. Je rovněž důležitým partnerem, rádcem i oponentem Ministerstva financí ČR a tvůrců daňové legislativy, s nimiž vede aktivní diskuzi.

Povinné pojištění poradců i regulace činnosti zákonem

Klienti daňových poradců mají zaručen kvalitní odborný servis v rámci poradenství z několika stran. Kromě náročnosti odborných zkoušek, které mají zaručit prestiž a kvalitu služeb daňových poradců, je jejich činnost navíc regulována ze strany zákona o daňovém poradenství. Riziko škody z daňových rad pak minimalizuje povinné pojištění poradců.