„Uzavírka Drátovenské ulice v místech podjezdu začne v 8 hodin. Potrvá až do května příštího roku. Objízdná trasa pro osobní vozy či autobusy povede po ulici Čs. armády. Obě autobusové zastávky se proto z Drátovenské ulice přesunou o padesát metrů dále na Ostravskou ulici“ konstatoval Petr Sobek z odboru dopravy bohumínské radnice.

„Kamiony a nákladní doprava se do bohumínských podniků dostane pouze oklikou. Čili po dálnici, přivaděči, přes skřečoňský most. Do areálu takzvané vypařovačky firmy AWT ROSCO v Pudlově se bude možné dostat objízdnou trasou přes areál Bonatransu,“ dodal Sobek.

Po opravě podjezdu v Bohumíně volají už dlouhé roky

Podjezd pod železniční tratí je léta nevyhovující, v Bohumíně po jeho opravě volají už roky. Projedou jím totiž automobily maximálně do výšky 3,6 metru! V jeho těsné blízkosti jsou však velké průmyslové podniky, a tak kamionová doprava mířící k nim, musí oklikou. To se po jeho přestavbě změní.

Přestavbu financuje Moravskoslezský kraj a bude probíhat hned v několika etapách. Předpokládané náklady jsou 70 milionů korun. Stávající železniční most padne k zemi, zmizí i původní opěrné zdi, nahradí je nové. Silnice bude dosypána do úrovně stávající železniční trati, kde vznikne železniční přejezd se závorami. Součástí stavby jsou rovněž přeložky inženýrských sítí.

V případě příznivého počasí by mohlo být hotovo už v březnu

„Půjde o stavbu spolufinancovanou z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko Silnice 2013 – IV. Etapa,“ uvedla mluvčí krajských silničářů Šárka Vlčková.

Dodala, že když bude v průběhu zimy příznivé počasí a nedojde k přerušení stavebních prací, mohl by přejezd sloužit motoristům už dříve, a to v březnu příštího roku.