„Na základě dodaných podkladů jsme se rozhodli podpořit celkem 23 žádostí v celkové výši 7 250 000 korun. Tyto prostředky budou hrazeny z povodňové rezervy,“ uvedl radní Lukáš Manhart.

Nejvíce voda poničila loděnice, ale nevyhnula se ani fotbalovým či tenisovým hřištím. Kromě samotných sportovišť, byly poničeny rovněž klubovny, šatny a sociální zařízení.

Vzhledem k tomu, že někteří žadatelé byli pojištěni, muselo město počkat, až bude vyplacena většina pojistných událostí. Při přípravě návrhů na finanční pomoc pak bylo přihlédnuto k celkovým škodám na sportovišti i k výši plnění pojistky.