Na tiskové konferenci KDP ČR, která proběhla 15. 4. 2014 v Brně, byly hlavními tématy omezení přesouvání daňových základů do zahraničí, elektronizace daňové správy a analýza získaných informací pro včasné určení rizikového chování daňových subjektů, ale také upozornění daňových poradců na probíhající diskuze vrátit do sněmovny zákon, který by plošně postihoval přípravu krácení daně jako trestný čin.

Tisková konference KDP ČR se uskutečnila v rámci VII. ročníku dvoudenní konference Česko-slovenské fórum 2014. Zaměřila se tentokrát na Daňové problémy v kontextu českého a slovenského daňového práva. Šlo o společné setkání Komory daňových poradců České republiky a Slovenské komory daňových poradců, zástupců statní správy, justice a akademické sféry. Tiskové konference se zúčastnil prezident KDP ČR Ing. Martin Tuček, náměstkyně ministra financí Mgr. Simona Hornochová a viceprezidentka KDP ČR Ing. Petra Pospíšilová.

Cílené daňové kontroly a elektronizace výkazů

Jedním z hlavních cílů současné vlády je lepší výběr stávajících daní, nikoliv zvyšování daní či zavádění dodatečného zdanění. Pomoci by tomu mělo několik plánovaných opatření, která umožní daňové správě zaměřit se na nepoctivé daňové subjekty a jejich daňové delikty. Mezi ně patří například tzv. karuselové (kolotočové) daňové podvody, při nichž dochází k významným daňovým únikům a český stát může přicházet ročně až o desítky miliard korun.

„Na základě dnešních daňových kauz vyhodnocujeme, jaká data nám v jednotlivých případech chyběla a v jakém časovém okamžiku, a na jejich získání se budeme následně zaměřovat,“ řekla Mgr. Simona Hornochová, náměstkyně ministra financí ČR, k plánované další elektronizaci daňových výkazů.

Díky analýzám dat z těchto výkazů pak může ministerstvo financí detekovat rizikové chování daňových subjektů a včas zasáhnout. „Věříme, že na základě sběru potřebných dat a jejich analýzy využité pro cílené zaměření kontrol a úzké vnitrostátní i mezinárodní spolupráce zlepšíme výběr daní, v konečném důsledku snížíme celkovou administrativu a nastavíme transparentní a spravedlivé podnikatelské prostředí,“ dodala Mgr. Simona Hornochová.

Varování před plošným zavedením trestnosti přípravy krácení daně

Mezi mnoha diskutovanými opatřeními pro zamezení daňových úniků v ČR je diskutováno i zavedení trestnosti již přípravy daňového trestného činu zkrácení daně, přitom doposud je trestným činem samotné krácení daně.

„Zaznamenáváme snahy vrátit do hry novelu § 240 trestního zákona a rozšířit jej o odst. 4 a 5, který by poskytl úřadům nástroj, jak trestně postihovat daňové subjekty již za přípravu krácení daně. Chtěli bychom však před plošným zavedením takového opatření důrazně varovat,“ řekl k tomu Ing. Martin Tuček, prezident Komory daňových poradců. „Jako profesní organizace musíme upozornit, že plošné zavedení takovéhoto opatření by se mohlo dotknout řady daňových subjektů, pro něž původně toto opatření nebylo navrhováno,“ dodal Ing. Martin Tuček.

Toto opatření je podle jeho slov proto třeba zúžit, například tak, že se bude týkat pouze nepoctivých daňových subjektů v oblasti spotřební daně za přesně vymezených podmínek. V opačném případě by mohlo v praxi docházet k řadě situací, které by mohly přímo či nepřímo poškodit podnikatelské prostředí. Díky komplikovanému výkladu daňových zákonů, ale i tohoto opatření, by se podnikatelé mohli bát konzultovat varianty optimalizace svého daňového základu s daňovým poradcem; mohlo by v krajním případě docházet ke zneužívání tohoto zákonného opatření konkurenčními subjekty, zejména prostřednictvím podávání účelových trestních oznámení; ale také by mohlo docházet ke zneužití samotnou daňovou správou.

„My jako komora vyzýváme, aby v takovém rozsahu o zavedení trestnosti přípravy trestního činu zkrácení daně vůbec nebylo uvažováno,“ dodal Ing. Martin Tuček.

Problematika přesunu daňových základů do jiných zemí

V neposlední řadě je podle názoru zástupců Komory daňových poradců ČR nutno sledovat diskuze ke zlepšení daňové legislativy v otázce přesunů základů daně do jurisdikce státu, v němž jsou příjmy zdaněny výhodnější sazbou. Toho je často dnes využíváno zejména velkými nadnárodními firmami. Státy mají daně vybírat na základě jasně daných pravidel, nikoli na základě neuchopitelných pravidel etiky a morálky. O tomto tématu se však vede zatím neuzavřená diskuze.